Sveriges nationalrapport om avfallskonventionen granskas 22 maj

I oktober överlämnade Strålsäkerhetsmyndigheten en rapport till regeringen och IAEA om hur Sverige lever upp till den gemensamma konventionen om säkerhet vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall (Joint Convention). Den 22 maj presenteras nationalrapporten på granskningskonferensen i Wien.

Vart tredje år sammanställer Strålsäkerhetsmyndigheten, på uppdrag av regeringen, en rapport om hur svenska regeringen, myndigheter, tillståndshavare och kärnkraftsägare lever upp till åtaganden enligt konventionen om säkerhet vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall, avfallskonventionen. Rapporten lämnades till regeringen och IAEA i oktober 2017. Alla länder som skrivit under avfallskonventionen har gjort en motsvarande sammanställning och sedan oktober har länderna granskat varandras rapporter och ställt frågor om dem.

– Sveriges rapport speglar en intensiv licensieringsfas i det svenska programmet för hantering av använt kärnbränsle och det har vi också fått frågor om. Det har även varit ett stort intresse för den omfattande regelutvecklingen som just nu pågår och om hur nedläggningen av fyra reaktorer påverkar hantering och säkerhet för använt kärnbränsle, säger Björn Dverstorp, internationell rådgivare och Sveriges kontaktperson mot konventionen.

Den avslutande granskningskonferensen sker under två veckor, 21 maj till 1 juni, hos FN:s internationella atomenergiorgan, IAEA, i Wien. Där presenterar alla länder sina nationella rapporter. Sveriges presentation är planerad till den 22 maj. Under fyra timmar kommer representanter från olika svenska aktörer att presentera rapporten och svara på frågor om den.

Vid konferensen deltar representanter från regeringar, myndigheter och kärnkraftsindustrin från de länder som skrivit under konventionen. Totalt förväntas 77 länder att delta. 

Ytterligare information: Björn Dverstorp, internationell rådgivare på Strålsäkerhetsmyndigheten, via myndighetens pressjour, tel: 08-799 40 20.