Tandläkare förelagda att skrota utrustning eller betala 100 000 kr i vite

Två tandläkarmottagningar har fått föreläggande om att skrota sin panoramaröntgenutrustning eftersom de saknar tillstånd att använda den. Föreläggandet är förenat med ett vite på 100 000 kronor som de kommer att krävas på om de inte lämnar intyg till myndigheten om att utrustningen skrotats.

Strålsäkerhetsmyndigheten har skickat föreläggande till två tandläkarmottagningar om att skrota sin panoramaröntgenutrustning. De saknar tillstånd för utrustningen och har inte svarat på myndighetens uppmaningar att göra sig av med den. Skrotar de inte utrustningen enligt föreläggandet kan de tvingas att betala vite på 100 000 kronor.

– När man får ett tillstånd för panoramaröntgen så är det förenat med vissa skyldigheter som ska uppfyllas, gör man inte det kan det leda fram till vitesföreläggande som i de här fallen, säger Anders Wikander, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndighetens mål är att mottagningarna skrotar utrustningen så att patienter skyddas från att röntgas med utrustning som någon saknar tillstånd och kompetens för. Tandläkarmottagningarna har fortfarande möjlighet att göra rätt genom att skrota utrustningen. Gör de inte det går myndigheten vidare till förvaltningsrätten och ber den döma ut vitet. Vitet är satt utifrån utrustningens uppskattade värde.

Ytterligare information: Anders Wikander, inspektör, tel. 08-799 44 43, eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20