Temporärt kontor öppnar i Katrineholm

Den 1 oktober öppnar Strålsäkerhetsmyndigheten ett temporärt kontor på Köpmangatan i Katrineholm. Där kommer myndighetens Katrineholmskontor att finnas till februari 2019, då det blivande huvudkontoret är färdigrenoverat.

I augusti 2017 fick Strålsäkerhetsmyndigheten uppdraget av regeringen att lokalisera huvudkontor och delar av sin verksamhet till Katrineholm. Den 1 oktober 2018 öppnar Katrineholmskontoret i temporära lokaler på Köpmangatan.

– Nu börjar vi se resultat av det uppdrag vi fått av regeringen. Det har varit ett stort arbete för hela organisationen men vi ser att vi kommer att få en livskraftig verksamhet i regionen och mottagandet från kommunen har varit mycket bra, säger Mats Persson, generaldirektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Från den 1 oktober kommer 33 medarbetare att vara placerade i Katrineholm. En stor andel av dem har rekryterats specifikt till Katrineholmskontoret.

– Över lag har det gått bra att rekrytera medarbetare till Katrineholm. Vi har haft utmaningar på ett par tjänster där vi fortfarande jobbar för att hitta den specifika kompetensen som krävs, men i stort sett ser vi det som positivt att kunna erbjuda blivande medarbetare att jobba antingen i Katrineholm eller i Solna.   Det blivande huvudkontoret på Köpmangatan genomgår just nu renovering som beräknas vara klar i februari 2019. Då kommer kontoret att förstärkas med ytterligare 20-talet medarbetare.

Ytterligare information: via myndighetens pressjour, tel. 08.799 40 20.