Utlysning av bidrag till högre forskartjänst inom akvatisk radioekologi

Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser bidrag till en högre forskartjänst inom akvatisk radioekologi. Bidraget om 1,7 miljoner kronor per år beviljas för tre år, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Sista ansökningsdatum är 11 maj 2018.

För att den nationella kompetensen inom radioekologi ska kunna underhållas och på sikt utvecklas, satsar Strålsäkerhetsmyndigheten på kompetensstöd inom akvatisk radioekologi. Under tre år, med möjlighet till ytterligare tre års förlängning, ger myndigheten bidrag om max 1,7 miljoner kronor per år till en högre forskningstjänst på området. Syftet är att ge forskaren möjlighet att bygga upp och utveckla en verksamhet med forskning och undervisning som långsiktigt bidrar till att bevara kompetens i Sverige inom området.

– Akvatisk radioekologi handlar om omsättning och effekter av radionuklider i vattenekosystem med fokus på ekologiska processer. Kunskapen som forskningen leder till behövs för att bedöma risker i olika sammanhang och den bidrar även till den nationella strålskyddsberedskapen i form av modeller och strategier för datainsamling, tolkning av data och liknande, säger Pål Andersson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Maximalt belopp som beviljas är 1,7 miljoner kronor (lön och drift) per år. Ansökan är öppen för forskare med svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen som är behörig att söka lektorstjänst eller motsvarande högre tjänst vid svenskt universitet eller högskola. Ansökan ska vara inlämnad den 11 maj 2018 och myndigheten meddelar sitt beslut i juni 2018.

Ytterligare information: Pål Andersson, utredare, tel. 08-799 41 39 eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.