Utlysning av forskningsmedel till projekt inom strålskydd

Forskare inom strålskyddsområdet har nu möjlighet att söka finansiering från Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheten kommer att satsa på minst tio forskningsprojekt inom strålskyddsområdet och varje projekt kan få högst 500 000 kronor. Ansökan ska vara inlämnad senast den 2 maj 2018.

Strålsäkerhetsmyndigheten har uppdraget att stödja nationell kompetens inom strålskyddsområdet och utlyser nu medel för forskning inom området. Myndigheten vill satsa på minst tio forskningsprojekt där varje projekt kan få upp till 500 000 kronor.

– Utlysningen är öppen för forskningsprojekt inom strålskyddsområdet men vi ser gärna minst ett forskningsprojekt inom hälsoeffekter från laserstrålning, mätmetoder för radon i underjordsmiljöer, UV-strålning kopplat till barns utomhusmiljöer eller radioekologi, säger Sara Sundin, forskningssekreterare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 2 maj 2018. Myndigheten fattar beslut senast den 21 juni 2018 och projekten förväntas starta så snart som möjligt efter det.

Ytterligare information: Sara Sundin, forskningssekreterare, tel. 08-799 43 86 eller via myndighetens pressjour tel. 08-799 40 20.

Forskningsutlysningar

Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser medel för forskning. Vilken forskning vi väljer att finansiera beror på flera faktorer. Bland annat utgår vi från hur läget i omvärlden – både nationellt och internationellt – påverkar vårt behov av ny kunskap. Här kan du ta del av aktuella utlysningar.