Avvecklingsresan del 3 – Hur ska framtida generationer minnas kärnavfallet?

Måndagen den 27 maj är det dags för den tredje delen i Avvecklingsresan, en samtalsserie om olika aspekter av avveckling av kärnkraft. Den här gången kommer samtalet att handla om det som drift och avveckling av kärnkraft resulterar i, förvar av radioaktivt avfall och hur de ska dokumenteras så att framtidens människor inte tar skada.

Drift och avveckling av kärnkraft resulterar i radioaktivt avfall. Detta avfall ska förvaras på ett säkert sätt så att människor och miljö inte tar skada, varken i dag eller i framtiden. Därför måste förvaren märkas upp så att framtidens människor vet var de finns och vad de innehåller. Dokumentation över var anläggningarna ligger och hur de är utformade måste finnas tillgängliga i tiotusentals år framåt. Hur ska det gå till och vem ansvarar för att det sker på ett så korrekt sätt som möjligt? Det är temat för det tredje avsnittet av Avvecklingsresan som äger rum i Strålsäkerhetsmyndighetens lokaler i Solna, måndag 27 maj klockan 11.00–11.45.

Du kan följa Avvecklingsresan live på plats i Strålsäkerhetsmyndighetens lokaler i Solna, eller via Youtube. Du kan även ta del av samtalet i efterhand via myndighetens Youtube-kanal och podcast, Strålsäkert.

Ytterligare information: via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Avvecklingsresan 3 – Hur ska framtida generationer minnas kärnavfallet?

När: Måndag 27 maj kl. 11.00-11.45.00

Var: Strålsäkerhetsmyndigheten, Solna Strandväg 96

Medverkande:
Jonas Palm, Riksarkivet
Anna Storm, Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan
Sofi Tunbrant, Svensk kärnbränsle hantering
Carl-Henrik Pettersson, Strålsäkerhetsmyndigheten

Moderator: Pelle Zettersten, Strålsäkerhetsmyndigheten

Hela samtalsserien