E-tjänst för anmälan lanseras den 9 april

Den 9 april lanserar Strålsäkerhetsmyndigheten en e-tjänst för anmälan. Lanseringen sker samtidigt som anmälningsplikten träder i kraft för verksamheter som hanterar naturligt förekommande radioaktivt material, tandläkare med röntgenutrustning där bildmottagaren placeras inuti munnen samt arbetsplatser där radonhalten överstiger 200 Bq/m3. Även verksamheter som varit anmälningspliktiga sedan 1 juni 2018, såsom veterinärer med smådjursröntgen och yrkesmässig handel med strålkällor, kommer att kunna använda sig av e-tjänsten.

Den 1 juni 2018 började en ny strålskyddslag och en ny strålskyddsförordning att gälla. Samtidigt trädde Strålsäkerhetsmyndighetens nya föreskrifter i kraft och därmed infördes anmälningsplikt för en del verksamheter. Den 9 april träder anmälningsplikten i kraft för verksamheter som hanterar naturligt förekommande radioaktivt material, tandläkare med röntgenutrustning där bildmottagaren placeras inuti munnen samt arbetsplatser där radonhalten överstiger 200 Bq/m3. I samband med det lanserar Strålsäkerhetsmyndigheten en ny e-tjänst för anmälan.

– E-tjänsten kommer att göra det enklare för alla de verksamheter som måste anmäla sin verksamhet till oss. Det kommer att innebära en snabbare process och därmed kortare handläggningstid, säger Anders Wikander, inspektör på enheten för medicinska bestrålningar.

Senast den 9 juli 2019 ska de verksamheter vars anmälningsplikt träder i kraft den 9 april ha gjort sin anmälan i e-tjänsten. De verksamheter som varit anmälningspliktiga sedan den 1 juni 2018, såsom veterinärer med smådjursröntgen och yrkesmässig handel med strålkällor, kan anmäla sin verksamhet via e-tjänsten. E-tjänsten kommer att utvecklas framöver och fler tjänster kommer att läggas till i den efter hand.

Ytterligare information: Anders Wikander, inspektör enheten för medicinska bestrålningar, tel. 08-799 44 43, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.