Efter stor efterfrågan – webbsänt seminarium om radon genomförs 7 maj

Strålsäkerhetsmyndigheten har bjudit in kommuner och länsstyrelser till seminarier om radon och den nya lagstiftningen på området. Eftersom efterfrågan har varit stor kommer nu ett öppet webbsänt seminarium att genomföras den 7 maj.

Den 1 juni 2018 började en ny strålskyddslag och en ny strålskyddsförordning att gälla och i april gav Strålsäkerhetsmyndigheten ut en ny tillsynsvägledning för att stötta kommunernas miljö- och hälsoskyddsinspektörer i tillsynsarbetet. Tillsammans med Miljösamverkan i olika län arrangerar Strålsäkerhetsmyndigheten under våren dagar med fokus på radon och den nya lagstiftningen; strålskyddslagen och strålskyddsförordningen.

– Det har varit en stor efterfrågan på seminarier och för att tillgängliggöra informationen för så många som möjligt så ordnar vi ett webbsänt sånt, säger Johanna Persson, utredare på enheten för miljöövervakning.

Seminariet hålls tisdagen den 7 maj kl. 09-11.30 och kan följas via myndighetens Youtube-kanal. Sändningen sker från Katrineholm och det är även möjligt att delta på plats.

Ytterligare information: Johanna Persson, utredare enheten för miljöövervakning, tel. 08-799 43 21, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Schema för dagen:

9:00 registrering och kaffe (för dem på plats)
9:30 radon och hälsorisker
10:00 Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning
10:30 Bensträckare
10:45 Strålskyddslagen och strålskyddsförordning, samt den nya tillsynsvägledningen
11:30 Sammanfattning och avslutning