Efterlysning: högre forskare inom radioekologi

För att ge en forskare inom radioekologi möjlighet att bygga upp och utveckla en verksamhet med forskning och undervisning inom radioekologi har Strålsäkerhetsmyndigheten utlyst medel för att under minst tre år finansiera en tjänst och planerade forskningsprojekt. Senast den 30 augusti ska ansökan vara inlämnad till myndigheten

Radioekologi, alltså läran om radioaktiva ämnens transport, omsättning och effekter i miljön, utgör en viktig grund för flera av Strålsäkerhetsmyndighetens verksamhetsområden. Vid en eventuell krissituation finns ett stort behov av specialistkompetens inom radioekologi. Utredningar och analyser som Strålsäkerhetsmyndigheten genomfört har pekat på att det bedrivs för lite forskning och undervisning inom radioekologi i Sverige och att det finns behov av att långsiktigt trygga återväxten för att utveckla och upprätthålla en nationell kompetens inom ämnet.

– Genom den här utlysningen vill vi förbättra förutsättningarna för att den nationella kompetensen inom radioekologi underhålls och på sikt utvecklas. Det är ett långsiktigt arbete och genom bidraget ger vi en forskare chansen att bygga upp och utveckla en verksamhet, säger Pål Andersson, utredare på enheten för miljöövervakning.

Bidraget är på max 1,7 miljoner kronor per år och beviljas för tre år. Efter utvärdering av forskningsprogrammets genomförande finns möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Senast den 30 augusti ska ansökan vara inlämnad till myndigheten.

Mer information: Pål Andersson, utredare på enheten för miljöövervakning, tel. 08-799 41 39, Karolina Stark, forskningssekreterare, tel. 08-799 40 78, eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20

Forskningsutlysningar

Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser medel för forskning. Vilken forskning vi väljer att finansiera beror på flera faktorer. Bland annat utgår vi från hur läget i omvärlden – både nationellt och internationellt – påverkar vårt behov av ny kunskap. Här kan du ta del av aktuella utlysningar.