Forsknings- och kompetensbehov i fokus vid Nationella strålsäkerhetsdagar

Den 6-7 november arrangerar Strålsäkerhetsmyndigheten Nationella strålsäkerhetsdagar på Norra Latin i Stockholm. Under två dagar samlas företrädare från lärosäten, offentlig förvaltning och industri för att ta del av aktuell forskning inom strålsäkerhetsområdet.

– Den 6:e november kommer även en panel bestående av ledande företrädare för svensk strålsäkerhetsforskning att diskutera vilka forskningssatsningar som behövs framöver. Det handlar om hur vi säkerställer den långsiktiga kompetensförsörjningen och vad som krävs för att vi ytterligare ska kunna höja strålsäkerheten, säger Per Seltborg, forskningschef vid Strålsäkerhetsmyndigheten.

Nationella strålsäkerhetsdagarna äger rum den 6-7 november på Norra Latin i Stockholm och vänder sig till den som arbetar med, eller har intresse för, strålsäkerhet.

Ytterligare information: via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20