Forskningssatsningar inom strålskydd, svåra haverier och kärnämneskontroll

Strålsäkerhetsmyndighetens forskningsplan för 2019 är fastställd och det är nu klart vilken forskning som myndigheten kommer att finansiera under året. Myndigheten planerar nya satsningar på forskartjänster inom strålskydd, svåra haverier och kärnämneskontroll.

Varje år fördelar Strålsäkerhetsmyndigheten 76 miljoner kronor i forskningsmedel inom strålsäkerhetsområdet. Den fastställda forskningsplanen visar att myndigheten bland annat genomför en ny satsning på forskartjänster inom strålskyddsområdet.
– Vi utlyser ett flertal tjänster, både för seniora och yngre forskare, inom strålningsbiologi och radioekologi, säger Per Seltborg, forskningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Forskningsplanen innehåller också fortsatta satsningar på grundforskning inom strålskydd, svåra haverier och kärnämneskontroll. Även dessa genomförs som riktade utlysningar.

Samtliga utlysningar kommer att publiceras på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats under våren.

Mer information: Per Seltborg, forskningschef, tel. 08-799 42 82, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.