Handbok för industriell radiografering lanseras på branschmöte

Strålsäkerhetsmyndigheten presenterar den nya handboken för industriell radiografering i samband med Föreningen för oförstörande provnings årliga träff. Handboken gör det enklare för dem med industriell radiografering, både öppen och sluten sådan, att förstå vad krav i föreskrifter, förordning och lag innebär för deras verksamhet.

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram en handbok för att hjälpa verksamheter med öppen och sluten radiografering att förstå vad krav i lag, förordning och föreskrifter innebär för deras verksamhet. Den 8 april deltar Strålsäkerhetsmyndigheten på Föreningen för oförstörande provnings årliga möte i Västerås för att presentera handboken. Förutom en monter där besökarna kan ta del av handboken och träffa inspektörer från myndigheten så kommer även Helene Jönsson, enhetschef på myndigheten, att presentera den i en programpunkt på scen.

– Tanken med handboken är att verksamhetsutövarna ska få tips på hur kraven kan uppfyllas. Vi hoppas att den ska göra det enklare för dem att förstå vad vi menar med de krav vi ställer, säger Johan Persson, inspektör på enheten för yrkesverksamhet.

Handboken kommer att revideras löpande och myndigheten uppmanar verksamhetsutövarna att komma med synpunkter på den.

Ytterligare information: Johan Persson, inspektör på enheten för yrkesverksamhet, tel. 08-799 40 27, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.