Handbok gör det enklare för smådjursveterinärer att tolka strålskyddskrav

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram en handbok för smådjursveterinärer. Handboken gör det enklare för veterinärerna att tolka de strålskyddskrav som ställs i lag, förordning och föreskrift. Handboken presenterades på VeTA-dagarna i slutet av mars.

Sommaren 2018 började nya regler gälla för smådjursveterinärer på strålskyddsområdet. Eftersom samma föreskrifter gäller för all anmälningspliktig verksamhet kan det vara en utmaning för smådjursveterinärer att tolka vad de betyder för deras verksamhet. För att underlätta har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram en handbok.

– I handboken finns tips på hur smådjursveterinärer kan lägga upp det praktiska strålskyddsarbetet för att utforma ett bra strålskydd på kliniken, säger Marie Huss, inspektör på enheten för yrkesverksamhet som tillsammans med Pia Eriksson arbetat fram handboken.

– Om personalen jobbar utifrån de generella strålskyddsprinciper som vi beskriver i handboken och har dem i bakhuvudet när de jobbar så kan de skydda sig själva bättre. Vi hoppas handboken ska bidra till det, säger Pia Eriksson.

Handboken presenterades i samband med VeTA-dagarna i slutet av mars. Handboken kommer att revideras löpande och smådjursveterinärer får gärna komma med synpunkter på den.

Ytterligare information: Marie Huss, tel. 08-799 40 37, eller Pia Eriksson, tel. 08-799 43 34, inspektörer på enheten för yrkesverksamhet, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20