Inga förhöjda nivåer av radioaktiva ämnen uppmätta i Sverige

Torsdagen den 8 augusti rapporterades det om en explosion vid en rysk testanläggning nära staden Severodvinsk. Inga förhöjda nivåer av radioaktiva ämnen har uppmätts i Sverige.

Uppdatering 2019-08-22

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit del av slutgiltiga resultat för den aktuella tidsperioden från FOI. Inga förhöjda nivåer av radioaktiva ämnen har uppmätts i Sverige.

 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har hittills inte uppmätt några förhöjda strålningsnivåer i Sverige efter olyckan i Ryssland.

– FOI mäter löpande halten av radioaktiva ämnen i luften och skulle någon avvikelse från normala värden registreras så kommer vi att informera om detta, säger Jonas Boson, utredare på enheten för beredskap, Strålsäkerhetsmyndigheten.

Mätresultaten är än så länge preliminära och ytterligare resultat kommer i slutet på veckan. Atmosfäriska spridningsberäkningar som Strålsäkerhetsmyndigheten har genomfört, baserat på rådande väderförhållanden, tyder dock på att Sverige inte berörs av ett utsläpp från explosionen.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att explosionen i Ryssland inte medför några strålskyddskonsekvenser i Sverige.

Vi följer utvecklingen och har kontakt med strålskyddsmyndigheter i övriga nordiska länder.

Ytterligare information: Strålsäkerhetsmyndighetens pressjour 08-799 40 20.

Om mätning av radioaktiva ämnen

På uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten mäter Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) regelbundet halten av radioaktiva ämnen i luften. Den utrustning som används är mycket känslig och även mycket låga nivåer ger utslag.