Kommuner och länsstyrelser bjuds in till seminarium om radon

Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljösamverkan arrangerar seminarier om radon och den nya lagstiftningen på området. Seminarierna arrangeras i Stockholm, Karlstad, Alvesta, Göteborg samt i norra delen av landet och vänder sig främst till dig som jobbar med kommunal tillsyn av radon.

Den 1 juni 2018 började en ny strålskyddslag och en ny strålskyddsförordning att gälla och under våren ger Strålsäkerhetsmyndigheten ut en ny tillsynsvägledning för att stötta kommunala inspektörer i tillsynsarbetet. Tillsammans med Miljösamverkan i olika län arrangerar Strålsäkerhetsmyndigheten under våren dagar med fokus på radon och den nya lagstiftningen; strålskyddslagen och strålskyddsförordningen.

– Vid seminarierna kommer vi att fokusera på lagstiftningen och den nya tillsynsvägledningen. Förutom allmän information kommer deltagarna att få diskutera fall för att tillsammans med oss från Strålsäkerhetsmyndigheten komma fram till lösningar och tolkningar av tillsynsärenden, säger Johanna Persson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Därutöver kommer Strålsäkerhetsmyndigheten informera om radon och dess hälsorisker, den nationella handlingsplanen mot radon, den nya anmälningsplikten gällande arbetsplatser samt metodbeskrivningen för bostäder och allmänna lokaler.

Seminarier ordnas i Stockholm, Karlstad, Alvesta och Göteborg. Det planeras även ett i Norrland men plats och datum är än så länge inte beslutat.

Ytterligare information: Johanna Persson, utredare enheten för miljöövervakning, tel. 08-799 43 21, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.