Låga nivåer av cesium-137 uppmätta i Sverige

Låga nivåer av det radioaktiva ämnet cesium-137 uppmättes under vecka 17 i Sverige. De uppmätta nivåerna innebär inte någon risk för människor eller miljö. Detektionerna av cesium-137 skedde under samma tidperiod som partikelhalterna i luften var ovanligt höga i Sverige.

På uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten mäter Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) regelbundet halten av radioaktiva ämnen i luften. Den utrustning som används är mycket känslig och även mycket låga nivåer ger utslag.

Ytterligare information: Strålsäkerhetsmyndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.