Miljöorganisationer kan söka statligt stöd för arbete med avfallsfrågor

Ideella miljöorganisationer har sedan flera år tillbaka kunnat söka ekonomiskt stöd för arbete med slutförvarsfrågor. Sedan 2018 sker utbetalning av medel för arbete med använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall från Strålsäkerhetsmyndigheten. Nu pågår årets ansökningsförfarande och senast den 7 februari ska ansökan vara inlämnad.

För att ideella miljöorganisationer ska kunna följa den fortsatta processen avseende slutförvar för använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall kan de söka statligt stöd för sin verksamhet. Stödet är till för miljöorganisationer med minst 1 000 medlemmar, antingen genom en förening eller som en sammanslutning av föreningar.

– Stödet får exempelvis användas till att följa och bedöma utvecklingen av slutförvarsmetoder och hur slutförvaring av radioaktiva ämnen påverkar människors hälsa eller miljön, säger Annika Bratt, utredare på slutförvarsenheten på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Sista ansökningsdag är den 7 februari. Det går även att begära förlängd tid.

Ansökan skickas till registrator@ssm.se alternativt till

Strålsäkerhetsmyndigheten
171 16 Stockholm.
Ange dnr SSM2018-5982

Ytterligare information: Annika Bratt, utredare på slutförvarsenheten, via e-post annika.bratt@ssm.se, eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.