Nationell handlingsplan om åldringshantering vid kärnkraftsreaktorerna har lämnats in

Den 30 september lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten in en nationell handlingsplan till EU-kommissionens rådgivande grupp ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) gällande åldringshantering vid de svenska kärnkraftsreaktorerna.

Rapporten är en följd av den tematiska granskning som pågår i enlighet med artikel 8 i kärnsäkerhetsdirektivet 2014/87/Euratom och ställer krav på att medlemsstaterna ska göra en nationell bedömning av ett särskilt tema kopplat till kärnsäkerhet. Den nationella handlingsplanen ska möjliggöra uppföljning av de åtgärder som kärnkraftverken ska genomföra inom åldringshantering och även fungera som stöd för ENSREG i framtida uppföljningsaktiviteter.

– De åtgärder som de svenska kärnkraftverken har identifierat anser vi är adekvata och kommer leda till bättre status på åldringshanteringen, säger Nina Persson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

I den nationella handlingsplanen har Sverige bemött granskningsresultatet från både den nationella rapporten (2017:36) och från ENSREG:s slutrapport. Sverige har även tagit till sig övriga möjliga förbättringar som identifierats och definierat åtgärdsförslag.

Ytterligare information: Nina Persson, enhetschef, tel. 08-799 41 13, eller via myndighetens presstjänst, tel. 08-799 40 20.