Nu övar Sverige totalförsvaret

Nu startar den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Över 400 aktörer, däribland Strål­säker­hets­myndigheten, övar olika delar av totalförsvaret från november i år och under hela 2020.

Det försämrade omvärldsläget har gjort att regeringen beslutat att Sveriges totalförsvar ska förstärkas. Nu ska stora delar av totalförsvaret också övas. Försvarsmakten och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap leder och samordnar övningen där bland annat ett 60-tal myndigheter, landets länsstyrelser, regioner och kommuner liksom frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet deltar.

Att omvärldsläget försämrats märks till exempel genom till ökad militär närvaro i vårt närområde, genom attacker mot nät och webbplatser och påverkansoperationer som används för att forma opinion eller destabilisera.

– Totalförsvarsövningen är ett unikt tillfälle för oss på Strålsäkerhetsmyndigheten att pröva vår verksamhets förmåga under ett scenario där det råder högsta beredskap och värdera hur pass väl samarbetet med övriga aktörer fungerar när det gäller bland annat ansvarsfördelning, prioritering av resurser och säker kommunikation, säger generaldirektör Nina Cromnier.

Tillsammans möta angrepp

Totalförsvaret består av både civilt och militärt försvar. Med totalförsvaret ska Sverige kunna förebygga och möta angrepp och andra allvarliga hot mot vår säkerhet under höjd beredskap. I totalförsvarsövningen ingår att öva försvar mot ett militärt angrepp mot Sverige, skydda civilbefolkningen och att upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

– Att delta i hela planeringsarbetet av totalförsvarsövningen är viktigt för oss. Vi lär oss mycket på detta och kan samtidigt utveckla och finslipa vår förmåga, då stärker vi även vår krishanteringsförmåga säger Nina Cromnier, generaldirektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.