Ny rapport om IAEA:s kärnämneskontroll presenteras i dag i Wien

I samband med Internationella atomenergiorganet IAEA:s årliga generalkonferens i Wien presenterar Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation (VCDNP) en ny rapport som undersöker IAEA:s möjligheter till vidareutveckling för att möta utmaningarna inom kärnämneskontroll. Rapporten presenteras under onsdagen i form av en paneldiskussion med VCDNP och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Med stöd av Strålsäkerhetsmyndigheten åtog sig Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation (VCDNP) att genomföra studien med syftet att utvärdera behovet och genomförbarheten av nya åtgärder som stärker IAEA:s internationella kärnämneskontroll och därmed säkrar fredlig användning av kärnteknik. Förutom forskning vid VCDNP omfattade projektet ett tvådagars arbetsmöte med inbjudna kärnämneskontrollexperter från IAEA:s medlemsstater, icke-statliga organisationer och universitet samt före detta IAEA-personal. Rapporten är ett resultat av det sammantagna arbetet.

– Vi är starka förespråkare av IAEA:s uppdrag inom icke-spridning. Genom att finansiera den här typen av forskning vill vi dra vårt strå till stacken när det gäller att säkerställa att IAEA står rustade inför nya utmaningar såsom exempelvis nya typer av kärntekniska anläggningar, fler aktörer inom kärnkraft samt helt nya verifieringsmetoder. Jag tycker att rapporten innehåller många bra förslag och goda idéer. Sedan kommer det krävas ett fortsatt utvecklingsarbete och fördjupade samarbeten mellan medlemsländerna för att nå hela vägen fram, säger Jenny Peterson, chef för enheten för nukleär-ickespridning på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Vid IAEA:s 63:e generalkonferens, som pågår mellan den 16–20 september, deltar representanter från flertalet medlemsstater, varav flera på ministernivå för att bland annat diskutera frågor som rör effektivare skyddsåtgärder och hur ny teknologi och kärnvetenskap kan användas i arbetet med att förstärka kärnämneskontrollen. Från Strålsäkerhetsmyndigheten deltar bland andra generaldirektör Nina Cromnier och Lars van Dassen, chef för Strålsäkerhetsmyndighetens internationella sekretariat.

Ytterligare information: Jenny Peterson, enhetschef för nukleär-ickespridning på Strålsäkerhetsmyndigheten tel. 08-799 43 60 eller myndighetens pressjour tel. 08-799 40 20.