Nya riktlinjer ska minska antalet onödiga röntgenundersökningar

I samband med den internationella radiologidagen den 8 november startar den europeiska samarbetsorganisationen HERCA (Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities) en kampanj för att minska antalet onödiga röntgenundersökningar. För att underlätta för läkare att välja rätt undersökning när de skriver remisser ska vårdgivare i Sverige från och med den 1 januari 2020 tillhandahålla riktlinjer för remittering.

HERCA:s kampanj riktar sig till remittenter inom hela EU för att öka medvetenheten om lämplig användning av röntgenundersökningar så att de patienter som remitteras verkligen är i behov av undersökningen. Syftet med kampanjen är ökad strålsäkerhet för patienterna och en övergripande förbättring av hälsovården i medlemsländerna.

En rätt utförd röntgenundersökning är ett effektivt sätt att undersöka kroppens inre och ställa diagnoser. Men den ökande användningen av datortomografiundersökningar och vetskapen om att många röntgenundersökningar görs helt i onödan, eller borde ha utförts med någon annan metod, har resulterat i att lagstiftningen nu skärpts i Sverige. Från och med den 1 januari 2020 ska de vårdgivare som utför diagnostiska undersökningar även tillhandahålla riktlinjer för remittering.

– Riktlinjerna ska underlätta för läkarna att välja rätt undersökning när de skriver remisser. Felaktiga remisser kan medföra att patienten utsätts för strålning helt i onödan, säger Torsten Cederlund, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten har vid tidigare granskningar och studier kunnat konstatera att två av tio datortomografiundersökningar som genomförs i Sverige är oberättigade eller skulle ha utförts med någon annan metod och har därmed inneburit en större strålningsrisk för patienten än nyttan med själva undersökningen.

För att minska antalet onödiga röntgenundersökningar har Strålsäkerhetsmyndigheten bland annat finansierat ett forskningsprojekt i Region Jönköpings län där man undersökt effekten av ett datoriserat beslutsstöd som integrerats i sjukvårdens remisshanteringssystem. Beslutstödet ska göra det lättare för läkarna som skriver remisser att välja rätt typ av undersökning och säkerställa att de patienter som remitteras till en röntgenundersökning verkligen är i behov av det. 

Ytterligare information: Torsten Cederlund, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, nås via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.