Påfrestande för organisationen att flytta delar av verksamheten till Katrineholm

Färre inspektioner, ökade kostnader för lokaler, internt utvecklingsarbete som fått stå tillbaka och förlust av kompetenser inom vissa områden. Att flytta delar av verksamheten till Katrineholm har varit påfrestande för organisationen men det har även inneburit mer flexibla arbetsformer och nya valmöjligheter för dem som vill jobba på Strålsäkerhetsmyndigheten. När omlokaliseringen väl är genomförd bedömer myndigheten att verksamheten kommer att kunna bedrivas effektivt och med god kvalitet. I dag redovisar Strålsäkerhetsmyndigheten regeringsuppdraget att omlokalisera delar av verksamheten till Katrineholm till regeringen.

I augusti 2017 fick Strålsäkerhetsmyndigheten uppdraget från regeringen att lokalisera huvudkontor och delar av sin verksamhet till Katrineholm. Uppdraget gick ut på att lokalisera så stora delar som möjligt av verksamheten till Katrineholm med bibehållen kvalitet och effektivitet. Regeringen angav att riksmätplatsen, beredskapen och huvuddelen av kärnkraftinspektionen skulle stanna kvar i Stockholm. Strålsäkerhetsmyndigheten har genomfört uppdraget och lämnar i dag över redovisningen till regeringen.

– Vi har klarat av att genomföra uppdraget men till priset av att vi inte kunnat bedriva lika mycket verksamhet som vi planerat, säger Mats Persson, generaldirektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Omlokaliseringen skulle vara genomförd senast den 1 oktober 2018. För att uppfylla det kravet tvingades myndigheten att öppna sitt Katrineholmskontor i tillfälliga lokaler, i avvaktan på att de permanenta lokalerna skulle ställas i ordning.

– Med anledning av de erfarenheter vi gjort under den här processen skulle vi rekommendera att frågan om möjliga lokaler undersöks mer omfattande i samband med beredningen av regeringens beslut att omlokalisera myndigheter, säger Mats Persson.

Omlokaliseringen har inneburit mer flexibla arbetsformer och nya valmöjligheter för dem som vill jobba på myndigheten.

– Vi kommer att kunna bedriva verksamheten effektivt och med god kvalitet när omlokaliseringen är genomförd, men det har inneburit konsekvenser för myndigheten, säger Mats Persson.

I redovisningen konstateras bland annat att

  • kostnader för lokaler har ökat.
  • internt utvecklingsarbete har fått stå tillbaka under omställningsperioden.
  • uppdraget har inneburit förlust av kompetenser inom några områden. Det har lett till att myndigheten behöver återetablera förmågor vilket bedöms möjligt på ett par års sikt.

Ytterligare information: via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20