Premiär för Avvecklingsresan – en samtalsserie om avveckling

Strålsäkerhetsmyndigheten lanserar Avvecklingsresan, en samtalsserie om olika aspekter av avveckling av kärnkraftsanläggningar. Det första samtalet, om var i processen de svenska reaktorerna i avveckling befinner sig och vilka krav Strålsäkerhetsmyndigheten ställer, äger rum onsdagen den 13 mars. Samtalet kan följas live på plats i Solna eller via myndighetens Youtube-kanal.

Inom ett par år befinner sig sju svenska reaktorer i olika avvecklingsfaser. För Strålsäkerhetsmyndigheten är det ett stort arbetsområde och för omvärlden kan det framstå som komplext och komplicerat.

– Det finns ett stort intresse för avvecklingsfrågorna och vi vill öka allmänhetens insyn på ett enkelt sätt, därför lanserar vi nu Avvecklingsresan, säger Johan Anderberg, avdelningschef radioaktiva ämnen.

I Avvecklingsresan diskuterar representanter från myndigheten olika aspekter av avveckling tillsammans med experter, industriföreträdare och andra, för ämnet, relevanta organisationer. Samtalen kan följas på plats eller via myndighetens Youtube-kanal. Varje samtal kommer även att klippas ihop till ett poddavsnitt som publiceras i myndighetens podd, Strålsäkert.

Det första samtalet handlar om var i avvecklingsresan de svenska reaktorerna i avveckling befinner sig. I kommande samtal kommer olika ämnen att hanteras såsom till exempel hur det rent praktisk går till att nedmontera och riva ett kärnkraftverk, vad avvecklingen kostar och vad som händer med platsen efter att ett kärnkraftverk är borta.

– Jag ser fram emot bra och konstruktiva samtal där vi ger allmänheten möjlighet att vara med på resan, säger Johan Anderberg.

Under 2019 planeras ungefär ett samtal i månaden. Därefter växlar samtalsserien spår till att under 2020 handla om en annan stor fråga för myndigheten, långtidsdrift av de återstående reaktorerna.

Ytterligare information: via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20

Avvecklingsresan

Var i processen befinner sig de svenska reaktorerna och vilka krav ställer Strålsäkerhetsmyndigheten?

När: Onsdag 13 mars kl. 17.15-18.00

Var: Helio Solna Gate, Hemvärnsgatan 9, Solna