Premiär för Strålsäkert – en podd från Strålsäkerhetsmyndigheten

I en ny podcast, Strålsäkert, tar Strålsäkerhetsmyndigheten upp olika aspekter av strålning. Det första avsnittet, som handlar om radon, lanseras i dag.

Första avsnittet av Strålsäkerhetsmyndighetens podd Strålsäkert handlar om radon. Kommande avsnitt berör allt från strålning i vården, radioaktivt avfall, magnetfält och kärnkraftsäkerhet till UV, laser och vad Strålsäkerhetsmyndigheten gör för att stärka strålsäkerheten internationellt.

– Vi vill tillgängliggöra komplexa frågor inom strålskydd och kärnsäkerhet. Eftersom så många lyssnar på poddar hoppas vi kunna nu ut till såväl allmänhet som speciella yrkesgrupper, säger Andreas von Schmalensee, kommunikationschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkert produceras internt på myndigheten och programledare är Pelle Zettersten, kommunikatör med ett förflutet som vetenskapsjournalist.

– Fördelen med att lyssna till en podd är att man kan göra andra saker samtidigt. Tänk att du kan lära dig om hur du mäter radon, eller hur avfallet från kärnkraften ska tas omhand, samtidigt som du sorterar tvätt, säger Pelle Zettersten.

Strålsäkert vänder sig i första hand till allmänheten men vissa avsnitt kommer att rikta sig mer mot speciella yrkesgruppen, till exempel miljö- och hälsoskyddsinspektörer i landets olika kommuner.

Mer information: via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20

Vad är en podcast?

Podcast, eller podd, är en teknik för att publicera och för lyssnaren att lyssna på ljudfiler via internet. Enligt Svenskarna och internet 2018 ökar podcastlyssnandet bland den svenska befolkningen och hälften av dem som använder internet lyssnar på poddar.