Samlad strålsäkerhetsvärdering av AB Svafo

Verksamheten vid AB Svafo (Svafo) har utvecklats positivt och uppfyller gällande krav på strålsäkerhet i tillräcklig omfattning. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2019 års samlade strålsäkerhetsvärdering.

Strålsäkerhetsmyndigheten sammanställer regelbundet en samlad strålsäkerhetsvärdering över strålsäkerheten vid de kärntekniska anläggningarna i Sverige. För Svafo genomförs en sådan vartannat år. 2019 års samlade strålsäkerhetsvärdering för Svafo bygger på tillsynsinsatser samt inkomna anmälningar, ansökningar och rapporteringar mellan den 1 april 2017 och den 31 mars 2019.

– Vi bedömer att strålsäkerheten utvecklats positivt sedan föregående värdering och att verksamheten i tillräcklig omfattning uppfyller kraven på strålsäkerhet, säger Patrik Lundell, inspektör och anläggningssamordnare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndighetens samlade värdering är att Svafo:s verksamhet i huvudsak bedrivs på ett strålsäkert sätt och enligt gällande krav på strålsäkerhet. Strålsäkerhetsvärderingen har presenterats för bolagets ledning.

Ytterligare information: Patrik Lundell, inspektör och anläggningssamordnare, tel. 08-799 44 20, eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.