Samlad strålsäkerhetsvärdering av Cyclifes anläggningar för radioaktivt avfall

Verksamheten vid Cyclife Sweden AB (Cyclife) har haft en positiv utveckling när det gäller strålsäkerhet och bedrivs i huvudsak enligt gällande krav. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2019 års samlade strålsäkerhetsvärdering, som är den första värderingen sedan bolaget bildades.

Strålsäkerhetsmyndigheten sammanställer regelbundet en samlad strålsäkerhetsvärdering över strålsäkerheten vid de kärntekniska anläggningarna i Sverige. 2019 års samlade strålsäkerhetsvärdering för Cyclife bygger på tillsynsinsatser samt inkomna anmälningar, ansökningar och rapporteringar mellan den 1 juli 2016 och den 30 juni 2019.

- Inom de områden som omfattas av strålsäkerhetsvärderingen bedriver Cyclife sin verksamhet på ett acceptabelt eller tillfredställande sätt. Strålsäkerheten har också utvecklats positivt sedan bolaget bildades 2016, säger Gabriela Bejarano, inspektör och anläggningssamordnare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndighetens samlade bedömning är att Cyclifes verksamhet i huvudsak bedrivs på ett strålsäkert sätt och enligt gällande krav på strålsäkerhet. Strålsäkerhetsvärderingen har presenterats för bolagets ledning.

Ytterligare information: Gabriela Bejarano, inspektör och anläggningssamordnare, tel. 08-799 41 37, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.