Strålsäkerhetsmyndigheten bidrar till högre strålsäkerhet i Östeuropa

På uppdrag av regeringen bedriver Strålsäkerhetsmyndigheten grannlandssamarbete med Ryssland och utvecklingssamarbete med Ukraina, Georgien, Moldavien och Vitryssland. Strålsäkerhetsmyndigheten har under 2018 genomfört en omfattande projektverksamhet. Myndigheten har också i enlighet med regleringsbrevet rapporterat om verksamheten till regeringen.

Sverige bidrar, genom Strålsäkerhetsmyndigheten, till en omfattande projektverksamhet på strålsäkerhetsområdet i Ukraina, Ryssland, Georgien, Vitryssland och Moldavien. Totalt har 50 projekt pågått under året. Projekten har exempelvis inneburit ekonomiskt stöd till träning och utbildning inom nukleär icke-spridning och fysiskt skydd, ekonomiskt stöd till ökat fysiskt skydd av kärnkraftverk i Ukraina, beredskapssamarbete, hantering av radioaktivt och nukleärt avfall, stöd till myndigheter och hantering av radioaktiva källor.

– Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar långsiktigt tillsammans med aktörer i dessa, av regeringen utpekade, länder. Vi stöttar våra samarbetspartners i att bygga kunskap och kompetens och att rent praktiskt kunna hantera strålkällor och kärnavfall. Ju säkrare hanteringen är inom dessa områden i omvärlden desto säkrare är det för Sverige, säger Lars van Dassen, sekretariatschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten har levererat rapporten till regeringen och i april ska myndigheten även redovisa sina framtida insatser på området.

Mer information: via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20