Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner nedmontering av Ågestaverket

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att godkänna säkerhetsredovisningen för nedmontering och rivning av Ågestaverket. Beslutet innebär att nedmontering och rivning av Ågestaverket nu får påbörjas men innan nedmonteringsåtgärderna startar ska projekten anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ågestaverket ligger ca 4 km söder om Farsta centrum i Stockholms län och var ett kärnkraftsvärmeverk som producerade fjärrvärme och elenergi mellan 1964 och 1974.

Anläggningen är till stora delar placerad i ett bergrum och i samband med att kärnkraftvärmeverket togs ur drift transporterades allt kärnbränsle och tungvatten bort från anläggningen. Ågestaverket ägs av Vattenfall AB och AB Svafo och det är Vattenfall som har det kärntekniska tillståndet för anläggningen. I juni 2019 ansökte Vattenfall om godkännande av säkerhetsredovisningen för nedmontering och rivning av Ågestaverket.

- Vi har genomfört en omfattande granskning av säkerhetsredovisningen samt andra kravställda redovisningar och bedömer att de visar att anläggningens säkerhet tillgodoser ett tillräckligt skydd av människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av joniserande strålning. Vi anser också att anläggningens säkerhet är utformad på ett sätt som förhindrar okontrollerad spridning av radioaktiva ämnen och obehörig befattning med radioaktivt material vid nedmontering och rivning, säger Patrik Lundell, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att Vattenfall AB har vidtagit lämpliga förberedelser för att kunna nedmontera och riva Ågestaverket på ett strålsäkert sätt.

Ytterligare information: Patrik Lundell, inspektör, tel. 08-799 44 20 eller via Strålsäkerhetsmyndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.