Strålsäkerhetsvärdering 2019: Acceptabel strålsäkerhet på Forsmark

Strålsäkerheten på Forsmarks Kraftgrupp AB:s tre reaktorer i Forsmark är acceptabel. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i årets samlade strålsäkerhetsvärdering.

I årets rapport för Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten att det sker en positiv utveckling i flera viktiga ärenden där myndigheten tidigare påtalat brister. Det gäller exempelvis FKA:s arbete med konsekvenslindrande haverihantering och pågående arbete med att stärka robustheten i anläggningarnas elkraftförsörjning. Strålsäkerhetsmyndigheten har förtroende för att FKA säkerställer att de åtgärder som kvarstår får önskad effekt.

– Det finns också utmaningar som kräver fortsatt arbete av FKA för att undvika att de över tid påverkar strålsäkerheten negativt, säger Leif Karlsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

De återstående utmaningarna handlar bland annat om att åtgärda svagheter som identifierats i redovisningen av den deterministiska brandanalysen och att uppdatera säkerhetsredovisningen (SAR) med erfarenheter från provdriften för högre effekt på Forsmark 2.

– Det inlämnade underlaget har återkommande varit bristfälligt, vilket medfört att provdriften varat längre än nödvändigt. För att ytterligare stärka strålsäkerheten i sin verksamhet rekommenderar vi FKA att säkerställa att det underlag som lämnas i ärenden håller rätt kvalitet redan från början, men också att man reflekterar över varför detta varit en återkommande utmaning, säger Leif Karlsson.

Strålsäkerhetsmyndigheten gör bedömningen att strålsäkerheten vid FKA är acceptabel, vilket är samma bedömning som förra året. Strålsäkerhetsmyndigheten har presenterat den samlade strålsäkerhetsvärderingen för FKA:s ledningsgrupp.

Ytterligare information: Leif Karlsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 41 02 eller myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.