Westinghouse Electric Sweden AB:s ansökan om tillstånd för fortsatt verksamhet kungörs

Westinghouse Electric Sweden AB:s ansökan om tillstånd för fortsatt verksamhet är komplett för att granskas i sak. Strålsäkerhetsmyndigheten kungör nu ansökan och den miljökonsekvensbeskrivning som lämnats in till den. Eventuella synpunkter ska lämnas in till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 1 augusti 2019.

Westinghouse Electric Sweden AB:s tillstånd för verksamhet enligt kärntekniklagen löper ut vid årsskiftet 2019/2020. De har ansökt om tillstånd för fortsatt verksamhet och en miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in för ansökan.

– Nu får allmänheten möjlighet att lämna sina synpunkter på den ansökan som vi har tagit emot och vi kommer att hantera synpunkterna inom ramen för vår beredning innan vi yttrar oss till regeringen i augusti 2019, säger Marika Andersson, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar Westinghouse Electric Sweden AB:s ansökan enligt kärntekniklagen. I augusti 2019 planerar myndigheten att lämna sin slutliga bedömning i form av ett yttrande till regeringen, som fattar beslut om tillstånd ska ges eller inte.

Till och med den 1 augusti 2019 kan allmänheten lämna sina synpunkter på ansökan. Tidigare har organisationer, myndigheter och andra intressenter haft möjlighet att komma med synpunkter på ansökan genom den remiss som myndigheten genomförde under våren 2019.

Ytterligare information: Marika Andersson, inspektör på enheten för drift och avveckling, tel. 08-799  44 18 eller via myndighetens presstjänst tel. 08-799 40 20.