2020

Din avgränsning ger 1 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • Kärnkraftsindustrins forsknings- och utvecklingsprogram kan godkännas

    Kärnkraftsindustrins forsknings- och utvecklingsprogram för att ta hand om avfallet från kärnkraftverken lever upp till lagens krav. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och reaktorinnehavarna har även uppfyllt de villkor regeringen ställde i beslutet om 2016...

    Innehållstyp: Nyheter