Anmälan om permanent avstängning av Ringhals 2

Strålsäkerhetsmyndigheten har mottagit en anmälan från Ringhals AB att reaktor 2 är slutligt avställd från och med den 30 december 2019.

– Anmälan innebär att Ringhals reaktor 2 är permanent avstängd, vilket enligt bestämmelserna i kärntekniklagen innebär att reaktorn inte får tas i drift igen, säger chefsjurist Ulf Yngvesson på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Reaktor 2 kommer nu att övergå till avställningsdrift och därefter servicedrift.

Ytterligare information: chefsjurist Ulf Yngvesson, Strålsäkerhetsmyndigheten, nås via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20