Händelse vid Olkiluoto kärnkraftverk i Finland

Med anledning av händelsen vid Olkiluoto kärnkraftverk. 

Strålsäkerhetsmyndigheten har fått information från finska myndigheter och har kontakt med Strålsäkerhetscentralen STUK.