Kraftig ökning av datortomografiundersökningar i landet

Antalet datortomografiundersökningar i Sverige har ökat med 130 procent mellan 2005 och 2018, vilket betyder att även stråldoserna har ökat. Det visar en ny rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten. Anledningen till ökningen behöver undersökas vidare.

För att minimera riskerna med strålning är det viktigt att det inte förekommer onödig stråldos vid röntgen. Den kollektiva stråldosen till befolkningen ökade med cirka 30 procent mellan 2005 och 2018. Det beror med stor sannolikhet på att en allt större andel av de radiologiska undersökningarna utförs med datortomografi. Datortomografiundersökningarnas stråldos har minskat under senare år, men inte så mycket att det kompenserar för ökningen av antalet undersökningar.

Antalet datortomografiundersökningar som gjordes i Sverige under 2018 var 1,5 miljoner. Det är en ökning med 130 procent mellan 2005 och 2018. Även antalet undersökningar med magnetkamera ökade, men inte lika mycket. Samtidigt minskade antalet konventionella röntgenundersökningar med 20 procent.

– Vi vet inte vad ökningen av antalet datortomografiundersökningar beror på. Vi skulle behöva titta närmare på hur man tänker strålskyddsmässigt på röntgenavdelningarna, om förändringen av metodval sker under ordnade former och om den ökade användningen av datortomografi är berättigad. Det är viktigt att det görs fler studier angående detta, säger Anja Almén som är myndighetsspecialist på Strålsäkerhetsmyndigheten och arbetar med utredningar av patient- och personalstrålskydd inom sjukvården.

När det gäller barn i åldern 0 till 15 år ökar inte datortomografiundersökningar på samma sätt som för vuxna. Däremot ökar undersökningar med magnetkamera och ultraljudsundersökningar, som är de undersökningsmetoder som inte ger någon stråldos.

– Att barnundersökningarna inte följer den ökande trenden när det gäller datortomografi kan bero på ett medvetet val i verksamheten där strålsäkerheten har varit av betydelse. Under en längre tid har strålsäkerheten för barn diskuterats, vilket kan ha påverkat utvecklingen, säger Anja Almén.

Strålsäkerhetsmyndighetens rapport omfattar alla radiologiska undersökningar som utförts under 2018 och bygger på uppgifter som sjukvården rapporterat. Undersökningsmetoderna som ingår är konventionella rönt­genundersökningar, datortomografiundersökningar, nuklearmedicinska undersökningar, ultraljudsundersökningar och undersökningar med magnetkamera. Siffrorna har jämförts med en motsvarande studie från 2005.

Mer information: Anja Almén myndighetsspecialist på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 42 38, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.