Miljöorganisationer kan söka statligt stöd för arbete med slutförvarsfrågor

Ideella miljöorganisationer har sedan flera år tillbaka kunnat söka ekonomiskt stöd för arbete med slutförvarsfrågor. Sedan 2018 sker utbetalningen av medel för arbete med använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall från Strålsäkerhetsmyndigheten. Under 2021 har myndigheten totalt 3 miljoner kronor att fördela och nu startar årets ansökningsförfarande. Senast den 22 januari 2021 ska ansökan vara inlämnad.

- Syftet med det statliga stödet är att ideella miljöorganisationer mer långsiktigt ska kunna följa den fortsatta processen för slutförvar av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall, säger Annika Bratt, utredare på slutförvarsenheten på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Stödet riktar sig till miljöorganisationer med minst 1 000 medlemmar, antingen genom en förening eller som en sammanslutning av föreningar. Stödet får exempelvis användas till att följa och bedöma utvecklingen av slutförvarsmetoder och hur slutförvaring av radioaktiva ämnen påverkar människors hälsa eller miljön.

Sista ansökningsdag är den 22 januari.

Ansökan skickas till registrator@ssm.se alternativt till:

Strålsäkerhetsmyndigheten
171 16 Stockholm.

Ange Annika Bratt som referens.

Ytterligare information: Annika Bratt, utredare på slutförvarsenheten tel. 08-799 43 39 samt Bengt Hedberg, utredare på slutförvarsenheten, tel. 08-799 41 87 eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.