Mycket låga nivåer av radioaktiva ämnen uppmätta i Sverige

Mycket låga nivåer av radioaktiva isotoper av jod, cesium och xenon uppmättes under vecka 40 i Sverige. I dagsläget går det inte att fastställa ursprunget till de uppmätta värdena. De nivåer som uppmätts är så låga att de inte innebär någon fara för människor eller miljö.

På uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten mäter Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) regelbundet halten av radioaktiva ämnen i luften. Den utrustning som används är mycket känslig och även mycket låga nivåer ger utslag.

Ytterligare information: Strålsäkerhetsmyndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.