Nivåer av radioaktiva ämnen i svenska luftfilter normala igen

I slutet av juni rapporterade Strålsäkerhetsmyndigheten att låga nivåer av radioaktiva ämnen uppmätts i Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten har rapporterat mätresultaten till FN:s internationella atomenergiorgan (IAEA). Senare mätningar har visat att nivåerna nu åter är normala i Sverige och Strålsäkerhetsmyndigheten har slutrapporterat de svenska mätvärdena till IAEA.

I juni uppmätte Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) låga halter av flera radioaktiva ämnen i luftfilter i Visby och Stockholm. Det handlar om låga nivåer av cesium-134, cesium-137, kobolt-60, rutenium-103, rutenium-106, niob-95 och zirkonium-95. De nivåer som uppmätts är så låga att de inte innebär någon fara för människor eller miljö.

Strålsäkerhetsmyndigheten har rapporterat mätvärdena till FN:s internationella atomenergiorgan (IAEA). Sedan vecka 27 är nivåerna åter normala. Även detta har Strålsäkerhetsmyndigheten rapporterat till IAEA.

Ursprunget till de förhöjda nivåerna är okänt. Ingen händelse som kan ha orsakat nivåerna har rapporterats i Sverige. Liknande mätresultat har också rapporterats i Finland och Estland. IAEA har uppmanat medlemsländerna att rapportera om det finns kännedom om någon händelse som kan ha orsakat dessa nivåer. Inget medlemsland har dock rapporterat om någon sådan händelse.  

FOI mäter löpande halten av radioaktiva ämnen i luften och skulle förhöjda nivåer av radioaktiva ämnen på nytt registreras i luftfiltren kommer Strålsäkerhetsmyndigheten att informera om detta.

Mätresultat

Slutgiltiga mätresultat från Visby för vecka 24, 8-15 juni. Alla mätvärden är i mikroBq/m3.

Cesium-134 Cesium-137 Rutenium-103 Kobolt-60
0,8 1,3 0,1 0,2

Slutgiltiga mätresultat från Visby för vecka 25, 15-22 juni. Alla mätvärden är i mikroBq/m3.

Cesium-134 Cesium-137 Rutenium-103 Kobolt-60 Rutenium-106 Niob-95 Zirkonium-95
0,6 0,7 0,7 0,4 1,4 0,8 0,6

Slutgiltiga mätresultat från Stockholm för 21-23 juni. Alla mätvärden är i mikroBq/m3.

Kobolt-60
0,4

Slutgiltiga mätresultat från Stockholm för 23-24 juni. Alla mätvärden är i mikroBq/m3.

Cesium-134 Cesium-137
0,3 0,7

Vid övriga nationella mätstationer har inga förhöjda nivåer mätts upp under perioden.

Mätresultat från CTBTO-stationen i Stockholm för 22-23 juni. Alla mätvärden är i mikroBq/m3.

Cesium-134 Cesium-137 Rutenium-103
9,7 9,6 4,3

Ytterligare information: Strålsäkerhetsmyndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Fakta om mätningarna

På uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten mäter Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) regelbundet halten av radioaktiva ämnen i luften på sex olika platser i Sverige, Ljungbyhed, Visby, Stockholm, Gävle, Umeå och Kiruna. Den utrustning som används är mycket känslig och även mycket låga nivåer kan mätas. FOI har utöver detta också en liknande luftfilterstation i Stockholm som ingår i CTBTO:s IMS-nätverk för övervakning av provstoppsavtalet för kärnvapen. Läs mer om FOI och CTBTO på www.foi.se och www.ctbto.org.