Strålsäkerhetsmyndigheten återupptar samarbetet med Svenskt kärntekniskt centrum

Strålsäkerhetsmyndigheten har åter blivit en del av Svenskt kärntekniskt centrum (SKC). Syftet är att förstärka svenska lärosätens satsningar på utbildning och forskning inom kärnteknik och kärnsäkerhet.

I SKC ingår forskningsfinansiärer från den kärntekniska industrin, Strålsäkerhetsmyndigheten samt lärosäten med kärntekniska utbildningar och forskning; Kungliga Tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola och Uppsala Universitet. Strål­säkerhets­myndigheten kommer att bidra med drygt 20 miljoner under en 4-årsperiod och blir därmed den största finansiären.

– Att delta i Svenskt kärntekniskt centrum ger oss en bättre utväxling på vår forskningsbudget och tillsammans med andra finansiärer kan vi driva större forskningsprojekt än vad vi kan på egen hand. Projekten ger oss resultat vi behöver i vår tillsyn av de kärntekniska anläggningarna, samtidigt som vi också bidrar till att upprätthålla och utveckla kärnteknisk kompetens i Sverige, säger Anneli Hällgren, avdelningschef på Strålsäkerhetsmyndigeten

Strålsäkerhetsmyndigheten har sedan 1990-talet samfinansierat vissa forskningsprojekt tillsammans med kärnkraftsindustrin. Efter att ha stått utanför SKC under en avtalsperiod, väljer myndigheten nu att delta igen.

– När vi utredde det nationella kompetensförsörjningssystemet för ett par år sedan, såg vi bland annat att forskningsfinansieringen inom kärnsäkerhet hade gått ned. Nu vill vi åter, tillsammans med de övriga finansiärerna, förstärka utbildningen och forskningen inom kärnsäkerhet för att försäkra oss om att vi även fortsättnings­vis kommer att ha den kompetens vi och industrin behöver i Sverige, säger Anneli Hällgren.

Ytterligare information: Anneli Hällgren, avdelningschef Strålsäkerhetsmyndigheten, nås via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20