Strålsäkerhetsmyndigheten rapporterar svenska mätvärden till IAEA

Den 23 juni rapporterade Strålsäkerhetsmyndigheten att låga nivåer av de radioaktiva ämnena cesium-134, cesium-137, kobolt-60 och rutenium-103 mätts upp i Sverige under vecka 24. De nivåer som uppmätts innebär inte någon fara för människor eller miljö.

De slutgiltiga mätresultaten från de nationella luftfilterstationerna för vecka 24 är nu klara. Det finns också preliminära mätresultat för vecka 25 från de nationella luftfilterstationerna. I dessa har låga nivåer av ytterligare radioaktiva ämnen detekterats. Det handlar om rutenium-106, niob-95 och zirkonium-95. Dessutom har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) rapporterat att liknande nivåer av cesium-134, cesium-137 och rutenium-103 mätts upp i CTBTO-stationen i Stockholm under perioden 22-23 juni.  

Internationella atomenergiorganet (IAEA) har bett medlemsländerna rapportera eventuella mätresultat för cesium och rutenium samt om det finns kännedom om någon händelse i medlemslandet som orsakat de detektioner som rapporterats. Strålsäkerhetsmyndigheten har svarat på förfrågan från IAEA.

I dagsläget går det inte att fastställa ursprunget till de uppmätta värdena. Ingen händelse som kan ha orsakat detektionerna har rapporterats i Sverige. Liknade mätresultat har också rapporterats i Finland och Estland. De nivåer som uppmätts är så låga att de inte innebär någon fara för människor eller miljö.

Mätresultat

Slutgiltiga mätresultat från Visby för vecka 24, 8-15 juni. Alla mätvärden är i mikroBq/m3.

Cesium-134 Cesium-137 Rutenium-103 Kobolt-60
0,8 1,3 0,1 0,2

Preliminära mätresultat från Visby för vecka 25, 15-22 juni. Alla mätvärden är i mikroBq/m3.

Cesium-134 Cesium-137 Rutenium-103 Kobolt-60 Rutenium-106 Niob-95 Zirkonium-95
0,6 0,7 0,7 0,4 1,4 1,0 0,7

Vid övriga nationella mätstationer har inga förhöjda nivåer mätts upp under perioden.

Mätresultat från CTBTO-stationen i Stockholm för 22-23 juni. Alla mätvärden är i mikroBq/m3.

Cesium-134 Cesium-137 Rutenium-103
9,7 9,6 4,3

Ytterligare information: Strålsäkerhetsmyndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Fakta om mätningarna

På uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten mäter Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) regelbundet halten av radioaktiva ämnen i luften på sex olika platser i Sverige, Ljungbyhed, Visby, Stockholm, Gävle, Umeå och Kiruna. Den utrustning som används är mycket känslig och även mycket låga nivåer kan mätas. FOI har utöver detta också en liknande luftfilterstation i Stockholm som ingår i CTBTO:s IMS-nätverk för övervakning av provstoppsavtalet för kärnvapen. Läs mer om FOI och CTBTO på www.foi.se och www.ctbto.org.