Strålsäkerhetsmyndigheten skänker skyddsutrustning till vården

Strålsäkerhetsmyndigheten skänker utrustning till Svenska Röda Korset, som är i färd med att bygga upp ett lager av skyddsutrustning i Jönköping. Därifrån kommer utrustningen sedan att distribueras till de sjukvårdsinrättningar som har störst behov.

– Vi har inventerat våra förråd och sett över vad vi behöver behålla för myndighetens egen beredskap. Vi bedömer att vi har utrustning över att ge till vården. Det handlar om utrustning som handskar, overaller och munskydd, säger Catarina Danestig Sjögren, enhetschef på enheten för beredskap på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Försändelsen skickades fredagen den 3 april och kommer att levereras i början av vecka 15.

Ytterligare information: Catarina Danestig Sjögren, enhetschef på enheten för beredskap på Strålsäkerhetsmyndigheten via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.