Svenska barns förbättrade solvanor kan minska risken för hudcancer

Forskning visar att svenska barns solskyddsbeteende har förbättrats under 2000-talet. Något som kan leda till att färre kommer att utveckla malignt hudmelanom i framtiden. Det visar en ny rapport från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor.

Antalet hudcancerfall i Sverige fortsätter att öka och 2018 avled 508 personer av malignt hudmelanom. En viktig riskfaktor för sjukdomen är stark solexponering under barndomen och vanliga förvärvade pigmentnevi (bruna födelsemärken) är ett objektivt mått på mängden exponering. Men det finns en ljusning i mörkret, svensk forskning visar en betydande minskning av pigmentnevi hos svenska barn från 2002 till 2012 och att barnen i större utsträckning skyddades från för mycket solexponering.

–  Förbättrat solskyddsbeteende hos barn kan minska antalet pigmentnevi. Det har vi sett genom studier på 7 till 10 år gamla barn i södra Sverige. Barnen vistades oftare inomhus, i skuggan och föräldrarna använde mer solskyddsmedel på barnen, säger Ylva Rodvall, docent på Karolinska Institutet och ansvarig för studien.

Barn som exponeras mycket för stark sol under sin uppväxt utvecklar fler pigmentnevi. Faktorer som hudtyp, hårfärg, ögonfärg såväl som tidigare UV-exponering är gemensamma nämnare för att utveckla pigmentnevi och malignt hudmelanom. Ylva Rodvalls forskning har tidigare visat att dessa faktorer, semester på badorter utomlands, att ha bränt sig i solen samt att ha föräldrar som tycker om att sola gjorde att barnen hade fler pigmentnevi.

–  Den minskning av antalet pigmentnevi som vi har visat tyder på att det förebyggande arbetet med information om riskerna med för stark UV-exponering har fungerat. Men det har också diskuterats om den ökade skärmtiden hos svenska barn bidrar, eftersom den gör att de kanske tillbringar mer tid inomhus, säger Ylva Rodvall.

UV-rådet rekommenderar i sin rapport att Strålsäkerhetsmyndigheten fortsätter med preventiva åtgärder riktade mot barn upp till 12 år och mot vuxna kring barn, för att minska risken för hudcancer i framtiden.

–  Förhoppningsvis kommer det förbättrade solskyddsbeteendet att bidra till att färre får malignt hudmelanom i framtiden. Nu gäller det bara att förändringen i attityd och solskyddsbeteende fortsätter hos både föräldrar och barn, såväl som i samhället i stort, säger Yvonne Brandberg, professor på Karolinska Institutet och ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens UV-vetenskapliga råd.

Andra ämnen som tas upp i rapporten är en ”app” riktad till ungdomar där en selfie ändras för att visa personens framtida utseende beroende på solbeteende, vitamin D och cancerrisk, ozonlagrets utveckling, trender inom epidemiologi för malignt melanom och hudcancer samt hur teledermatoskopi kan förbättra tidig diagnostik av hudcancer.

Ytterligare information: Ylva Rodvall, docent på Karolinska Institutet, tel. 073-545 88 10, eller Yvonne Brandberg, professor på Karolinska Institutet och ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens UV-råd, tel. 072-5135155, eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20