Nyheter

Din avgränsning ger 11 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • Internationell strålsäkerhetsutbildning i Stockholm ger deltagarna praktisk kunskap

  Med strålskyddsexperter från hela världen och fokus på praktiska övningar och fallstudier ska International Radiological Protection School (IRPS) ge yrkesverksamma från över 20 olika länder möjlighet till fördjupning och ökad förståelse för internationella strålskyddsfrågor.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nu kan du anmäla dig till Nationella strålsäkerhets- och forskningsdagarna 26–27 oktober 2023

  Strålsäkerhetsmyndigheten bjuder in till Nationella strålsäkerhets- och forskningsdagar 26–27 oktober 2023 i Stockholm.

  Innehållstyp: Nyheter
 • IAEA har fastställt IRRS-granskning

  FN:s atomenergiorgan IAEA har för andra gången granskat hur väl Sverige lever upp till internationella riktlinjer inom kärnsäkerhet och strålskydd, den så kallade IRRS-granskningen (Integrated Regulatory Review Service). Granskningen görs var tionde år av en grupp internationella experter under ledning av IAEA. Den senaste genomfördes 14 – 25 november...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Miljömålet Säker strålmiljö är nära att uppnås – men hudcancerfallen fortsätter öka

  Sverige är nära att nå målet om en säker strålmiljö för människor och natur. Men inom ett av områdena går utvecklingen åt fel håll – antalet fall av hudcancer fortsätter att öka i landet och Strålsäkerhetsmyndigheten gör bedömningen att målet för UV-strålning inte kommer att nås till...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Redovisning klar inför IAEA-granskning av Sveriges kärnsäkerhet och strålskydd

  Strålsäkerhetsmyndigheten är klar med sitt underlag inför IAEA:s granskning om hur väl Sverige lever upp till internationella riktlinjer inom kärnsäkerhet och strålskydd. Granskningen görs var tionde år av personal från IAEA och äger rum 14 – 25 november.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Tre av fyra områden uppnås inom miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö – men hudcancerfallen fortsätter att öka

  Strålsäkerhetsmyndigheten redovisar i den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö att målen inom strålskyddsprinciper, radioaktiva ämnen och elektromagnetiska fält kommer att uppnås till 2030. Målet inom det fjärde området, ultraviolett (UV) strålning, bedöms dock inte vara möjlig...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nu finns resultat från världsunik mobil mätning av långtidsexponering för radiovågor i Sverige

  Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har mellan 2012 och 2020 genomfört mobila mätningar för att bedöma nivåerna för långtidsexponering av radiovågor i Sverige. Mätningarna är unika i sitt slag, eftersom det är vanligare att mäta på enstaka punkter. Nu finns resultatet från nära 300 000 mätningar presenterade...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Inga nya hälsorisker avseende elektromagnetiska fält

  Inga nya säkerställda hälsorisker har framkommit i årets rapport från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält. Rapporten är den femtonde i en serie årliga granskningar som utvärderar relevanta nya data och sammanställer det senaste kunskapsläget inom området elektromagnetiska fält...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Säker strålmiljö i Sverige – men hudcancerfallen fortsätter att öka

  Den årliga uppföljningen av Sveriges miljökvalitetsmål visar att målet ”Säker strålmiljö”, som Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för, är nära att uppnås. Målen inom tre av fyra områden nåddes under 2020. Det fjärde området, ultraviolett (UV) strålning, har fortfarande inte uppnåtts, eftersom...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Bristande rutiner inom industriell radiografering

  Flera av de incidenter vid radiografisk provning som har rapporterats till Strålsäkerhetsmyndigheten under 2019 beror på avsaknad av rutiner eller att de rutiner som finns inte följs. Incidenter har även inträffat på grund av defekter i utrustning och säkerhetssystem eller på grund av bristande kompetens om strålning. Det visar 2019 års rapport...

  Innehållstyp: Nyheter