Nyheter

Din avgränsning ger 28 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • Strålsäkerhetsmyndigheten värd för internationellt möte om kärnsäkerhetsskydd

  Inom ramen för G7-staternas Globala partnerskap mot spridning av massförstörelsevapen träffas representanter från USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Sverige, Norge, Finland och Ukraina för att diskutera det internationella samarbetet i Ukraina inom kärnsäkerhetsskydd.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Temporärt kontor öppnar i Katrineholm

  Den 1 oktober öppnar Strålsäkerhetsmyndigheten ett temporärt kontor på Köpmangatan i Katrineholm. Där kommer myndighetens Katrineholmskontor att finnas till februari 2019, då det blivande huvudkontoret är färdigrenoverat.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nationell samordning krävs för långsiktig kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet

  Samhällskritiska forskningsområden är i dag underfinansierade och utbildningar inom strålsäkerhet är hotade. Det krävs en nationell samordning för att långsiktigt upprätthålla kompetensen på strålsäkerhetsområdet. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten när uppdraget att utreda förutsättningarna

  Innehållstyp: Nyheter
 • Uppgifter inom kärnavfallsfinansiering överförda till Riksgälden

  Regeringen beslutade förra året att Strålsäkerhetsmyndighetens kärnavfallsfinansieringsuppgifter ska flyttas över till Riksgälden. Ansvaret för uppgifterna har tagits över från och med den 1 september 2018. Strålsäkerhetsmyndigheten kommer fortsättningsvis, utifrån sitt ansvarsområde, att bistå

  Innehållstyp: Nyheter
 • Slutförvar, säkerhetskultur och kompetensförsörjning i fokus på Nationella strålsäkerhetsdagen

  Vilka skillnader och likheter finns i den vetenskapliga granskningen av slutförvar i Schweiz, Finland och Sverige? Hur har säkerhetskulturen inom kärnkraftsindustri och sjukvård det senaste decenniet utvecklats och vilka utmaningar finns framöver? Vad behöver göras och vem tar ansvar för en

  Innehållstyp: Nyheter
 • 90 års expertis och framtidens strålskydd uppmärksammas i Stockholm

  Två internationella kommissioner, ICRP och ICRU, firar 90-årsjubileum i år. För att uppmärksamma årsdagarna anordnas den 17-18 oktober en konferens i Stockholm med fokus på 90 års expertis och strålskydd det kommande decenniet. Programmet vänder sig till dig som arbetar inom, eller vars arbete

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten samlar kärnkraftverkens erfarenheter från sommarens värmebölja

  Den gångna sommarens extrema värme har föranlett att olika åtgärder vidtagits vid de svenska kärnkraftverken och även påverkat deras drift. För att samla de erfarenheter som gjorts utifrån det extrema vädrets påverkan på kärnkraftsreaktorerna kommer Strålsäkerhetsmyndigheten att be reaktorägarna

  Innehållstyp: Nyheter
 • Sveriges genomförande av kärnavfallsdirektivet rapporterad till Kommissionen

  Strålsäkerhetsmyndigheten har sammanställt Sveriges andra rapportering enligt rådets direktiv 2011/70/Euratom om en ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Rapporten är inlämnad till Kommissionen.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Störningshandbok för tryckvattenreaktorer på gång

  Strålsäkerhetsmyndigheten satsar drygt tre miljoner kronor för att tillsammans med Ringhals AB finansiera utvecklingen av en störningshandbok för tryckvattenreaktorer (PWR). Genom att användas både som utbildningsmaterial och som uppslagsverk kommer Störningshandboken PWR att bidra till ökad

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten i Almedalen: säkerhetskultur och slutförvar

  Hur kan man kravställa god säkerhetskultur? Vad händer med slutförvaret för använt kärnbränsle? Det är rubrikerna på de två seminarier Strålsäkerhetsmyndigheten arrangerar under årets Almedalsvecka. Slutförvarsseminariet arrangeras tillsammans med Kärnavfallsrådet.

  Innehållstyp: Nyheter