Nyheter

Din avgränsning ger 13 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • Ny kärnkraft står på agendan under IAEA:s generalkonferens

  Hur myndigheter hanterar ansökningar om ny kärnkraft, att samordna stödet till Ukraina och slutförvar av använt kärnbränsle. Det är några av frågorna som kommer att diskuteras på IAEA:s stora generalkonferens i Wien som hålls i veckan...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Internationell strålsäkerhetsutbildning i Stockholm ger deltagarna praktisk kunskap

  Med strålskyddsexperter från hela världen och fokus på praktiska övningar och fallstudier ska International Radiological Protection School (IRPS) ge yrkesverksamma från över 20 olika länder möjlighet till fördjupning och ökad förståelse för internationella strålskyddsfrågor.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nu kan du anmäla dig till Nationella strålsäkerhets- och forskningsdagarna 26–27 oktober 2023

  Strålsäkerhetsmyndigheten bjuder in till Nationella strålsäkerhets- och forskningsdagar 26–27 oktober 2023 i Stockholm.

  Innehållstyp: Nyheter
 • IAEA har fastställt IRRS-granskning

  FN:s atomenergiorgan IAEA har för andra gången granskat hur väl Sverige lever upp till internationella riktlinjer inom kärnsäkerhet och strålskydd, den så kallade IRRS-granskningen (Integrated Regulatory Review Service). Granskningen görs var tionde år av en grupp internationella experter under ledning av IAEA. Den senaste genomfördes 14 – 25 november...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Sveriges nionde nationalrapport för kärnsäkerhet granskas

  Just nu pågår den återkommande internationella granskningskonferensen för kärnsäkerhet inom ramen för kärnsäkerhetskonventionen, Convention on Nuclear Safety (CNS). Representanter från Klimat- och näringslivsdepartementet, Strålsäkerhetsmyndigheten och kärnkraftsindustrin är på plats i Wien för att presentera...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Redovisning klar inför IAEA-granskning av Sveriges kärnsäkerhet och strålskydd

  Strålsäkerhetsmyndigheten är klar med sitt underlag inför IAEA:s granskning om hur väl Sverige lever upp till internationella riktlinjer inom kärnsäkerhet och strålskydd. Granskningen görs var tionde år av personal från IAEA och äger rum 14 – 25 november.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten lägger grunden för långsiktigt hållbarhetsarbete

  I samband med uppdateringen av myndighetens miljöutredning från 2015 utökas den till en hållbarhetsutredning för att lägga grunden för fortsatt långsiktigt hållbarhetsarbete. På så sätt svarar myndigheten inte bara upp till författningskravet att hålla miljöutredningen aktuell, utan har också utrett och identifierat...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår 21 insatser för att trygga kompetensen inom strålsäkerhet

  Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram ett förslag för kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet för den kommande tioårsperioden. Förslaget innehåller totalt 21 prioriterade insatser för att trygga kompetensen inom en rad områden som berör så väl kärnkraft, krisberedskap som medicinsk...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nytt ansvar för tillsyn av säkerhetsskyddslagen – det här gäller för verksamhetsutövare

  Ändringar i säkerhetsskyddsförordningen leder till att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) från och med i dag 1 december tar över ansvaret för att granska och inspektera kärntekniska verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nationell strålsäkerhetsdag 2021: Tio år sedan olyckan i Fukushima – om industrins och myndighetens lärdomar

  Den 16 februari 2021 arrangerar Strålsäkerhetsmyndigheten Nationella strålsäkerhetsdagen, ett årligt återkommande evenemang där aktuella frågor inom strålsäkerhet diskuteras. Årets konferens handlar om konsekvenser och lärdomar från olyckan i Fukushima för tio år sedan och de strålsäkerhetsutmaningar som industrin...

  Innehållstyp: Nyheter