Nyheter

Din avgränsning ger 35 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • Ny kärnkraft står på agendan under IAEA:s generalkonferens

  Hur myndigheter hanterar ansökningar om ny kärnkraft, att samordna stödet till Ukraina och slutförvar av använt kärnbränsle. Det är några av frågorna som kommer att diskuteras på IAEA:s stora generalkonferens i Wien som hålls i veckan...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Internationell strålsäkerhetsutbildning i Stockholm ger deltagarna praktisk kunskap

  Med strålskyddsexperter från hela världen och fokus på praktiska övningar och fallstudier ska International Radiological Protection School (IRPS) ge yrkesverksamma från över 20 olika länder möjlighet till fördjupning och ökad förståelse för internationella strålskyddsfrågor.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nu kan du anmäla dig till Nationella strålsäkerhets- och forskningsdagarna 26–27 oktober 2023

  Strålsäkerhetsmyndigheten bjuder in till Nationella strålsäkerhets- och forskningsdagar 26–27 oktober 2023 i Stockholm.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Internationell granskning av Sveriges hantering av radioaktivt avfall fastställd

  Ett internationellt team av experter har utfört en granskning av hur väl Sverige lever upp till internationella riktlinjer när det gäller det nationella ramverket för hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Nu har det internationella atomenergiorganet IAEA fastställt rapporten med expertteamets slutsatser.

  Innehållstyp: Nyheter
 • IAEA har fastställt IRRS-granskning

  FN:s atomenergiorgan IAEA har för andra gången granskat hur väl Sverige lever upp till internationella riktlinjer inom kärnsäkerhet och strålskydd, den så kallade IRRS-granskningen (Integrated Regulatory Review Service). Granskningen görs var tionde år av en grupp internationella experter under ledning av IAEA. Den senaste genomfördes 14 – 25 november...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Miljömålet Säker strålmiljö är nära att uppnås – men hudcancerfallen fortsätter öka

  Sverige är nära att nå målet om en säker strålmiljö för människor och natur. Men inom ett av områdena går utvecklingen åt fel håll – antalet fall av hudcancer fortsätter att öka i landet och Strålsäkerhetsmyndigheten gör bedömningen att målet för UV-strålning inte kommer att nås till...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Kärnkraftsindustrins forsknings- och utvecklingsprogram för avfallshantering kan godkännas

  Kärnkraftsindustrins forsknings- och utvecklingsprogram för att ta hand om avfallet från kärnkraftverken lever upp till lagens krav. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i ett yttrande till regeringen. Det är därefter regeringen som fattar beslut om programmet kan godkännas.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Underlag överlämnat inför internationell granskning av Sveriges hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle

  Regeringen har beställt en granskning av hur väl Sverige lever upp till internationella riktlinjer för hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Granskningen kommer att utföras av ett internationellt expertteam som samordnas av Internationella atomenergiorganet (IAEA). I samband med detta kommer teamet att föra diskussioner med berörda...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Miljöorganisationer kan söka statligt stöd för arbete med slutförvarsfrågor

  Under 2023 har Strålsäkerhetsmyndigheten totalt två miljoner kronor att fördela till ideella miljöorganisationer som sökt ekonomiskt stöd för arbete med slutförvarsfrågor. Nu startar årets ansökningsförfarande. Senast den 25 januari 2023 ska ansökan vara inlämnad.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Verksamheten på Cyclife utvecklas på ett positivt sätt

  Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har genomfört en samlad strålsäkerhetsvärdering av företaget Cyclife i Nyköping för perioden den 1 juli 2019 till den 30 juni 2022. Cyclife hanterar och behandlar lågaktivt avfall från främst kärnkraftsindustrin, exempelvis i syfte att återvinna metall som efter behandling kan friklassas. SSM:s...

  Innehållstyp: Nyheter