Nyheter

Din avgränsning ger 17 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • Nya utlysningar för forskningsmedel inom strålsäkerhet

  Strålsäkerhetmyndigheten har publicerat sex nya utlysningar för forskningsmedel inom områden som rör strålsäkerhet. Nytt för årets utlysningar är att strålsäkerhet för ny kärnkraft har fått en egen utlysning och att det finns forskningsmedel riktade till unga forskare inom befintlig kärnkraft.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Ny kärnkraft står på agendan under IAEA:s generalkonferens

  Hur myndigheter hanterar ansökningar om ny kärnkraft, att samordna stödet till Ukraina och slutförvar av använt kärnbränsle. Det är några av frågorna som kommer att diskuteras på IAEA:s stora generalkonferens i Wien som hålls i veckan...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Internationell strålsäkerhetsutbildning i Stockholm ger deltagarna praktisk kunskap

  Med strålskyddsexperter från hela världen och fokus på praktiska övningar och fallstudier ska International Radiological Protection School (IRPS) ge yrkesverksamma från över 20 olika länder möjlighet till fördjupning och ökad förståelse för internationella strålskyddsfrågor.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nu kan du anmäla dig till Nationella strålsäkerhets- och forskningsdagarna 26–27 oktober 2023

  Strålsäkerhetsmyndigheten bjuder in till Nationella strålsäkerhets- och forskningsdagar 26–27 oktober 2023 i Stockholm.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Internationell granskning av Sveriges hantering av radioaktivt avfall fastställd

  Ett internationellt team av experter har utfört en granskning av hur väl Sverige lever upp till internationella riktlinjer när det gäller det nationella ramverket för hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Nu har det internationella atomenergiorganet IAEA fastställt rapporten med expertteamets slutsatser.

  Innehållstyp: Nyheter
 • IAEA har fastställt IRRS-granskning

  FN:s atomenergiorgan IAEA har för andra gången granskat hur väl Sverige lever upp till internationella riktlinjer inom kärnsäkerhet och strålskydd, den så kallade IRRS-granskningen (Integrated Regulatory Review Service). Granskningen görs var tionde år av en grupp internationella experter under ledning av IAEA. Den senaste genomfördes 14 – 25 november...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Kärnkraftsindustrins forsknings- och utvecklingsprogram för avfallshantering kan godkännas

  Kärnkraftsindustrins forsknings- och utvecklingsprogram för att ta hand om avfallet från kärnkraftverken lever upp till lagens krav. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i ett yttrande till regeringen. Det är därefter regeringen som fattar beslut om programmet kan godkännas.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Underlag överlämnat inför internationell granskning av Sveriges hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle

  Regeringen har beställt en granskning av hur väl Sverige lever upp till internationella riktlinjer för hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Granskningen kommer att utföras av ett internationellt expertteam som samordnas av Internationella atomenergiorganet (IAEA). I samband med detta kommer teamet att föra diskussioner med berörda...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Miljöorganisationer kan söka statligt stöd för arbete med slutförvarsfrågor

  Under 2023 har Strålsäkerhetsmyndigheten totalt två miljoner kronor att fördela till ideella miljöorganisationer som sökt ekonomiskt stöd för arbete med slutförvarsfrågor. Nu startar årets ansökningsförfarande. Senast den 25 januari 2023 ska ansökan vara inlämnad.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Redovisning klar inför IAEA-granskning av Sveriges kärnsäkerhet och strålskydd

  Strålsäkerhetsmyndigheten är klar med sitt underlag inför IAEA:s granskning om hur väl Sverige lever upp till internationella riktlinjer inom kärnsäkerhet och strålskydd. Granskningen görs var tionde år av personal från IAEA och äger rum 14 – 25 november.

  Innehållstyp: Nyheter