Nyheter

Din avgränsning ger 14 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • Nu kan du anmäla dig till Nationella strålsäkerhetsdagen 9 oktober 2024

  Vilka utmaningar finns för att upprätthålla strålsäkerheten i den befintliga kärnkraften? Hur säkerställer vi att eventuell ny kärnkraft utvecklas på ett strålsäkert sätt? Det är en del av innehållet på årets upplaga av Nationella strålsäkerhetsdagen. Nu kan du anmäla dig.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Låg risk att arbetstagare utsätts för strålning när röntgenutrustning installeras och underhålls

  När röntgenutrustning installeras och underhålls är risken att arbetstagarna utsätt för strålning låg. Det visar en sammanställning av inspektioner som Strålsäkerhetsmyndigheten genomfört under 2023. Myndigheten ser positivt på arbetet med strålsäkerhet som bedrivs hos verksamhetsutövarna, men det finns också...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten bjuder in till möte om kärnavfallsfrågor

  Vad händer i processen kring slutförvaret av använt kärnbränsle? Vad kom den internationella granskningen av Sveriges hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall fram till? Det är några av frågorna som kommer att avhandlas på Strålsäkerhetsmyndighetens informationsmöte om kärnavfallsfrågor den 10 april...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Få anmäler oplanerade händelser med strålning

  Oplanerade händelser, exempelvis en händelse där för hög stråldos misstänkts, beror oftast på att rutiner i verksamheten inte har efterlevts. Det visar en ny sammanställning från Strålsäkerhetsmyndigheten. Men det är bara en liten del av de tillståndspliktiga verksamheterna där strålning används som anmält...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Bra rutiner för personalstrålskydd vid hjärtröntgen

  Röntgen som används på hjärtavdelningar bedrivs mestadels under strålsäkra former och med god medvetenhet om personalstrålskydd. Det visar en genomgång av Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn de senaste åren. Men omorganisationer och ett otydligt ansvar för hyrpersonal kan ibland göra att rutiner faller bort och strålskyddet...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Internationell strålsäkerhetsutbildning i Stockholm ger deltagarna praktisk kunskap

  Med strålskyddsexperter från hela världen och fokus på praktiska övningar och fallstudier ska International Radiological Protection School (IRPS) ge yrkesverksamma från över 20 olika länder möjlighet till fördjupning och ökad förståelse för internationella strålskyddsfrågor.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nu kan du anmäla dig till Nationella strålsäkerhets- och forskningsdagarna 26–27 oktober 2023

  Strålsäkerhetsmyndigheten bjuder in till Nationella strålsäkerhets- och forskningsdagar 26–27 oktober 2023 i Stockholm.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Bra rutiner för uppföljning av potentiella strålskador inom sjukvården

  Det finns bra rutiner inom sjukvården för att följa upp patienter som riskerar att få reaktioner på huden efter en så kallad interventionell röntgenprocedur. Men rutinerna är ibland svåra att upprätthålla, vilket i vissa fall beror på att det är långt mellan tillfällena då det finns risk för en hudskada. Det visar...

  Innehållstyp: Nyheter
 • IAEA har fastställt IRRS-granskning

  FN:s atomenergiorgan IAEA har för andra gången granskat hur väl Sverige lever upp till internationella riktlinjer inom kärnsäkerhet och strålskydd, den så kallade IRRS-granskningen (Integrated Regulatory Review Service). Granskningen görs var tionde år av en grupp internationella experter under ledning av IAEA. Den senaste genomfördes 14 – 25 november...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Bristande rutiner och stress bakom oplanerade händelser med strålning

  Sammanlagt har 41 ärenden om så kallade oplanerade händelser med joniserande strålning på icke kärntekniska anläggningar kommit in till Strålsäkerhetsmyndigheten under 2021. De fördelas mellan olika typer av verksamhetsområden såsom industri, nuklearmedicin, strålbehandling, röntgen inom sjukvård och röntgen inom tandvård.

  Innehållstyp: Nyheter