Nyheter

Din avgränsning ger 4 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • Rättelse: Nya regler för veterinärer med röntgenutrustning

  Den 1 juni började en ny strålskyddslag och nya föreskrifter att gälla. Det innebär nya regler för veterinärer. Viss röntgenutrustning, som det tidigare krävts tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten för att använda, ska fortsättningsvis enbart anmälas. Berörda verksamhetsutövare behöver

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nya regler för veterinärer med röntgenutrustning

  Den 1 juni började en ny strålskyddslag och nya föreskrifter att gälla. Det innebär nya regler för veterinärer. Viss röntgenutrustning, som det tidigare krävts tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten för att använda, ska fortsättningsvis enbart anmälas. Berörda verksamhetsutövare behöver

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nya föreskrifter introducerar anmälningsplikt

  Veterinärer och tandläkare med viss röntgenutrustning, arbetsplatser med hög radonhalt och verksamheter som hanterar material med naturligt förekommande radioaktiva ämnen är några av de verksamheter med joniserande strålning som framöver inte behöver söka tillstånd för sin verksamhet. Istället ska

  Innehållstyp: Nyheter
 • Myndigheten föreslår nya, tydligare föreskrifter om tillståndspliktig veterinärverksamhet

  Den 6 juli gick Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om tillståndspliktig veterinärverksamhet ut på remiss. De största förändringarna är att föreskrifterna får en kravnivå som stämmer bättre överens med risken och att det blir tydligare för tillståndshavarna hur de ska arbeta

  Innehållstyp: Nyheter