Nyheter

Din avgränsning ger 10 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • Ny kärnkraft står på agendan under IAEA:s generalkonferens

  Hur myndigheter hanterar ansökningar om ny kärnkraft, att samordna stödet till Ukraina och slutförvar av använt kärnbränsle. Det är några av frågorna som kommer att diskuteras på IAEA:s stora generalkonferens i Wien som hålls i veckan...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Internationell strålsäkerhetsutbildning i Stockholm ger deltagarna praktisk kunskap

  Med strålskyddsexperter från hela världen och fokus på praktiska övningar och fallstudier ska International Radiological Protection School (IRPS) ge yrkesverksamma från över 20 olika länder möjlighet till fördjupning och ökad förståelse för internationella strålskyddsfrågor.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nu kan du anmäla dig till Nationella strålsäkerhets- och forskningsdagarna 26–27 oktober 2023

  Strålsäkerhetsmyndigheten bjuder in till Nationella strålsäkerhets- och forskningsdagar 26–27 oktober 2023 i Stockholm.

  Innehållstyp: Nyheter
 • IAEA har fastställt IRRS-granskning

  FN:s atomenergiorgan IAEA har för andra gången granskat hur väl Sverige lever upp till internationella riktlinjer inom kärnsäkerhet och strålskydd, den så kallade IRRS-granskningen (Integrated Regulatory Review Service). Granskningen görs var tionde år av en grupp internationella experter under ledning av IAEA. Den senaste genomfördes 14 – 25 november...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Redovisning klar inför IAEA-granskning av Sveriges kärnsäkerhet och strålskydd

  Strålsäkerhetsmyndigheten är klar med sitt underlag inför IAEA:s granskning om hur väl Sverige lever upp till internationella riktlinjer inom kärnsäkerhet och strålskydd. Granskningen görs var tionde år av personal från IAEA och äger rum 14 – 25 november.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Bättre uppföljning och förbättringsarbete ger högre strålsäkerhet

  Strålsäkerhetsmyndigheten har genomfört en samlad strålsäkerhetsvärdering för Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) för perioden 2018 till 2021. Summerat är det SKB:s ökade förmåga att följa upp avvikelser, brister och förbättringsområden som ligger till grund för en högre värdering jämfört...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nya riktlinjer för strålskydd vid radiologiska nödsituationer där platsen är okänd på förhand

  Strålsäkerhetsmyndigheten publicerar nya anvisningar för hur myndigheter och organisationer med ansvar för räddningstjänst, sjukvård, ordning och säkerhet samt krisberedskap ska hantera strålskydd vid radiologiska nödsituationer där platsen, där nödsituationen kan inträffa, är okänd på förhand.

  Innehållstyp: Nyheter
 • ESS får tillstånd att påbörja provdrift av acceleratorn

  Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att ge European Spallation Source ERIC (ESS)  tillstånd att påbörja provdrift av den första delen av acceleratorn, även kallad den varma delen.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Ny rapport redovisar hur Sverige lever upp till Kärnavfallskonventionen

  På regeringens uppdrag har Strålsäkerhetsmyndigheten i samverkan med Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) tagit fram den sjunde rapporten om hur Sverige lever upp till den gemensamma konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall (Kärnavfallskonventionen). Den 27 oktober...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Sverige uppfyller konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärnanläggningar

  Det svenska regelverket och systemet för fysiskt skydd uppfyller kraven i konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärnanläggningar. Det visar Strålsäkerhetsmyndigheten i en rapport till regeringen.

  Innehållstyp: Nyheter