Nyheter

Visar 217 nyheter

Sortera på:

Relevans Datum
 • Nytt förslag om föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringar

  I dag har Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringar skickats ut på remiss. Bland annat ställs krav på att remisskriterier ska finnas tillgängliga för den som utfärdar remissen

  Innehållstyp: Nyheter
 • Svenska kärnkraftverk ska bli bättre förberedda att hantera svåra haverier

  Strålsäkerhetsmyndigheten har funnit brister hos de svenska kärnkraftverken gällande deras förberedelser för hantering av svåra haverier. Alla tre har förelagts att uppdatera sina rutiner för haverihantering till internationell standard och att genomföra

  Innehållstyp: Nyheter
 • Förslag på kärnavfallsavgifter och säkerheter för 2018-2020

  Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) föreslår i remissen ”Förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för 2018-2020” att avgiften till Kärnavfallsfonden höjs från i genomsnitt 4,0 öre till 6,4 öre per producerad

  Innehållstyp: Nyheter
 • ESS får tillstånd för installation

  Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att ge European Spallation Source ERIC (ESS) tillstånd att installera accelerator med tillhörande klystronbyggnad samt strålmålsbyggnad. För avfallsbyggnaden och neutronspridningssystemet ska ESS lämna in en ny

  Innehållstyp: Nyheter
 • Myndigheten deltar i ENSREG-panel om licensiering

  ENSREG, ett expertorgan för kärnkraftssäkerhet knutet till EU, håller sin fjärde konferens om kärnsäkerhet i Europa. Två av programpunkterna har svenska representanter i panelen, bland annat deltar Michael Knochenhauer, avdelningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten,

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår nya föreskrifter om exponering för kosmisk strålning i flygverksamhet

  Den 26 juni gick Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya föreskrifter om exponering för kosmisk strålning i flygverksamhet ut på remiss. Målet är att hålla den exponering för kosmisk strålning som flygpersonal utsätts för

  Innehållstyp: Nyheter
 • Beslut om medel för strålskyddsforskning 2017

  Under våren 2017 utlyste Strålsäkerhetsmyndigheten forskningsmedel inom strålskyddsområdet. Tio ansökningar om sammanlagt 5 miljoner kronor har beviljats.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Direkta laserstrålar mot konsertpublik ska undvikas

  Att utsätta en publik för direkta laserstrålar kan innebära risk för ögonskador hos publiken. Därför har de nordiska Strålsäkerhetsmyndigheterna tagit fram en gemensam rekommendation om att direkt laserskanning av publik ska undvikas.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Digitala Solboken ska lära barn umgås med solen på ett säkert sätt

  En bok om solen, som myndigheten tog fram tillsammans med Pernilla Stalfelt 2006, har fått en digital efterföljare i form av en interaktiv app, Solboken. Den lanseras i juni 2017 och bygger på Pernilla Stalfelts populära illustrationer.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nya villkor för Oskarshamn 3

  Strålsäkerhetsmyndigheten har fattat beslut om nya tillståndsvillkor för kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 (O3). Villkoren gäller införande av åldershanteringsprogram i två steg och ska uppfyllas senast 31 januari 2018 respektive 31 januari 2019.

  Innehållstyp: Nyheter