Nyheter

Visar 257 nyheter

Sortera på:

Relevans Datum
 • Information om Brexit och exportkontroll

  Storbritannien lämnar EU den 31 januari. Fram till den 31 december 2020 pågår en övergångsperiod som innebär att handel kan fortsätta som vanligt. Beslutade tillstånd för export av kärntekniska produkter med dubbla användningsområden ska...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Anmälan om permanent avstängning av Ringhals 2

  Strålsäkerhetsmyndigheten har mottagit en anmälan från Ringhals AB att reaktor 2 är slutligt avställd från och med den 30 december 2019.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten återupptar samarbetet med Svenskt kärntekniskt centrum

  Strålsäkerhetsmyndigheten har åter blivit en del av Svenskt kärntekniskt centrum (SKC). Syftet är att förstärka svenska lärosätens satsningar på utbildning och forskning inom kärnteknik och kärnsäkerhet.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Miljöorganisationer kan söka statligt stöd för arbete med slutförvarsfrågor

  Ideella miljöorganisationer har sedan flera år tillbaka kunnat söka ekonomiskt stöd för arbete med slutförvarsfrågor. Sedan 2018 sker utbetalningen av medel för arbete med använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall från Strålsäkerhetsmyndigheten.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Samlad strålsäkerhetsvärdering av AB Svafo

  Verksamheten vid AB Svafo (Svafo) har utvecklats positivt och uppfyller gällande krav på strålsäkerhet i tillräcklig omfattning. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2019 års samlade strålsäkerhetsvärdering.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Samlad strålsäkerhetsvärdering av Cyclifes anläggningar för radioaktivt avfall

  Verksamheten vid Cyclife Sweden AB (Cyclife) har haft en positiv utveckling när det gäller strålsäkerhet och bedrivs i huvudsak enligt gällande krav. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2019 års samlade strålsäkerhetsvärdering, som är...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner nedmontering och rivning av reaktorerna Barsebäck 1 och 2

  Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner säkerhetsredovisningen för nedmontering och rivning av Barsebäck 1 och 2 vilket innebär att övergången från servicedrift till skedet nedmontering och rivning får påbörjas. Innan åtgärder...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner nedmontering av Ågestaverket

  Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att godkänna säkerhetsredovisningen för nedmontering och rivning av Ågestaverket. Beslutet innebär att nedmontering och rivning av Ågestaverket nu får påbörjas men innan nedmonteringsåtgärderna...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Dags att rapportera in 2019 års händelser inom industriell radiografering

  Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om industriell radiografering ska verksamhetsutövare inom öppen och sluten radiografering årligen rapportera in alla händelser som är av betydelse utifrån strålsäkerhetssynpunkt till myndigheten.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att friklassa Ranstadsverket

  Den 21 november beslutade Strålsäkerhetsmyndigheten att friklassa områden vid det före detta Ranstadsverket, enligt ansökan från verksamhetsutövaren Ranstad Industricentrum AB (RIC). Friklassningen gäller den mark som tidigare förorenats av uranutvinning...

  Innehållstyp: Nyheter