Nyheter

Visar 252 nyheter

Sortera på:

Relevans Datum
 • Samlad strålsäkerhetsvärdering av Cyclifes anläggningar för radioaktivt avfall

  Verksamheten vid Cyclife Sweden AB (Cyclife) har haft en positiv utveckling när det gäller strålsäkerhet och bedrivs i huvudsak enligt gällande krav. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2019 års samlade strålsäkerhetsvärdering, som är...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner nedmontering och rivning av reaktorerna Barsebäck 1 och 2

  Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner säkerhetsredovisningen för nedmontering och rivning av Barsebäck 1 och 2 vilket innebär att övergången från servicedrift till skedet nedmontering och rivning får påbörjas. Innan åtgärder...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner nedmontering av Ågestaverket

  Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att godkänna säkerhetsredovisningen för nedmontering och rivning av Ågestaverket. Beslutet innebär att nedmontering och rivning av Ågestaverket nu får påbörjas men innan nedmonteringsåtgärderna...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Dags att rapportera in 2019 års händelser inom industriell radiografering

  Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om industriell radiografering ska verksamhetsutövare inom öppen och sluten radiografering årligen rapportera in alla händelser som är av betydelse utifrån strålsäkerhetssynpunkt till myndigheten.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att friklassa Ranstadsverket

  Den 21 november beslutade Strålsäkerhetsmyndigheten att friklassa områden vid det före detta Ranstadsverket, enligt ansökan från verksamhetsutövaren Ranstad Industricentrum AB (RIC). Friklassningen gäller den mark som tidigare förorenats av uranutvinning...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nya riktlinjer ska minska antalet onödiga röntgenundersökningar

  I samband med den internationella radiologidagen den 8 november startar den europeiska samarbetsorganisationen HERCA (Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities) en kampanj för att minska antalet onödiga röntgenundersökningar. För att underlätta...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nu övar Sverige totalförsvaret

  Nu startar den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Över 400 aktörer, däribland Strål­säker­hets­myndigheten, övar olika delar av totalförsvaret från november i år och under hela 2020.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner SKB:s ansökan om utökat slutförvar

  Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat och tillstyrker Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om utbyggnad och fortsatt drift av slutförvaret för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (SFR). Granskningen visar att SKB:s utbyggnad och drift av anläggningen...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Forsknings- och kompetensbehov i fokus vid Nationella strålsäkerhetsdagar

  Den 6-7 november arrangerar Strålsäkerhetsmyndigheten Nationella strålsäkerhetsdagar på Norra Latin i Stockholm. Under två dagar samlas företrädare från lärosäten, offentlig förvaltning och industri för att ta del av aktuell forskning...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nationell handlingsplan om åldringshantering vid kärnkraftsreaktorerna har lämnats in

  Den 30 september lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten in en nationell handlingsplan till EU-kommissionens rådgivande grupp ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) gällande åldringshantering vid de svenska kärnkraftsreaktorerna.

  Innehållstyp: Nyheter